Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR
14.5.2019

Výměna průkazů AMG a změna uznávání volných vstupů v roce 2019

V souvislosti se změnami v oblasti GDPR vydala AMG novou edici členských průkazů AMG, která je bez povinnosti uvádět číslo OP jeho držitele.
Více viz Příloha č. 4 Jednacího řádu AMG Zásady vydávání, distribuce, evidence a užívání členských průkazů AMG.


Platnost stávajících průkazů členů AMG
(pátá emise – zelená) končí 30. června 2019.

Nové průkazy (tmavě modré) začínají platit od 1. července 2019

  


Nové členské průkazy AMG
v tuto chvíli POSTUPNĚ distribuuje Sekretariát AMG – vyčkejte TEDY prosím na dopis s průkazkami i samolepkou pro vylepení v pokladně Vašeho muzea.
Veškeré potřebné informace o výměně, distribuci, výdeji a evidenci průkazů AMG jsou v přiloženém dopise – prostudujte si jej pečlivě a v případě, že nebudete něčemu rozumět, obraťte se na nás

!!!POZOR ZMĚNA!!! Uznávání volných vstupů v roce 2019 – ZRUŠENÍ Memoranda o spolupráci mezi NPÚ a AMG ke dni 31. března 2019.

Jak jsme členy AMG již informovali, dne 23. dubna 2019 se uskutečnilo setkání zástupců AMG a NPÚ, kde byly projednány oblasti spolupráce a znovu také otázka vzájemného uznávání průkazů zaměstnanců NPÚ a členů AMG. Na jednání bylo domluveno, že pro návštěvnickou sezónu 2019/2020 nebudou průkazy členů AMG ze strany NPÚ uznávány a členské instituce AMG tedy zároveň nebudou recipročně uznávat volné vstupy pro držitele průkazů NPÚ a ICOMOS. NPÚ na konci roku 2019 provede analýzu a vyhodnotí, zda znovu otevřít možnost společného uznávání vstupů v dalším období. O vývoji situace budeme členy AMG opět informovat.

Připomínáme, že je v platnosti Memorandum o vzájemné spolupráci mezi českými a slovenskými partnery. Součástí Memoranda je i vzájemné poskytování výhod při vstupu do objektů ve správě či majetku členských institucí partnerů Memoranda (vždy jedna osoba na jeden předložený průkaz – průkaz člena AMG, ZMS, RG ČR, RGS a průkaz člena ICOM).

Více na – Průkaz člena AMG

 

 

Zpět

NOVINKY A AKTUALITY

Připomeňte si také předchozí díly online setkání!

Matice opatření od 3. prosince 2020

25. listopadu 2020 od 13.00 hodin

Průzkumy probíhají u nás i v zahraničí

Příspěvky z konference na Youtube

Pozvánka na online konferenci, 25. listopadu 2020 od 13.00 hodin

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chtěli byste se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky? Potřebujete získat informace o formě členství, práv a povinností člena AMG, výši členských příspěvků a dalších užitečných informacích, navštivte naše webové stránky nebo nás kontaktujte.

Více o přihlášení Kontaktujte nás