Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR
12.7.2019

28. konference bavorských, českých, hornorakouských a saských muzejních pracovníků na téma "Autentické, nebo povrchní? Cesty spolupráce muzeí a cestovního ruchu"

22. až 24. září 2019, Bad Ischl

 

Jakou podobu může mít konstruktivní spolupráce mezi muzei a cestovním ruchem? Co potřebují muzejní instituce, chtějí-li spolupracovat s poskytovateli turistických služeb? Jaké strategie sleduje cestovní ruch v oblasti kulturní turistiky? Jaké trendy zde hrají hlavní roli a budou udávat tón v budoucnu?

Na tyto i další otázky se zaměří mezinárodní konference, kterou pořádá Svaz hornorakouských muzeí ve spolupráci s Asociací muzeí a galerií České republiky, z. s., Zemským ústředím pro nestátní muzea v Bavorsku a Saským zemským ústředím pro muzejnictví při Státních uměleckých sbírkách Drážďany.

Přihlášky zasílejte poštou nebo na e-mail nejpozději do 4. září 2019:
Verbund Oberösterreichischer Museen, Welser Straße 20, 4060 Leonding, Österreich; office@ooemuseen.at

Konferenční poplatek činí 20,00 € za osobu. Účast na konferenci je možná pouze poté, co obdržíte potvrzení o Vašem přihlášení.

Jednacími jazyky jsou čeština a němčina. Konference bude simultánně tlumočena.

Více na http://www.ooemuseen.at

 

Pozvánka (2 MB)

 

Zpět

NOVINKY A AKTUALITY

Sekce kulturního dědictví a příspěvkových organizací Ministerstva kultury

Reakce AMG na mediální smršť posledních dnů

Informace publikované ve Věstníku AMG a na webových stránkách AMG

Možnost podat přihlášku do XIX. ročníku soutěže

Přijímáme přihlášky do nového ročníku kursů ŠMP!

6. října 2020 od 14.00 hodin ve Smetanově síni Obecního domu v Praze

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chtěli byste se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky? Potřebujete získat informace o formě členství, práv a povinností člena AMG, výši členských příspěvků a dalších užitečných informacích, navštivte naše webové stránky nebo nás kontaktujte.

Více o přihlášení Kontaktujte nás