Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR
12.7.2019

IX. celorepublikové kolokvium na téma "Muzea v proměnách času : Ohlédnutí za historií a aktuálními trendy v muzejnictví"

3.–4. prosince 2019 / Praha, Nová budova Národního muzea


 


Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., spolu s oddělením muzeologie Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a ve spolupráci s Národním muzeem a Zväzem múzeí na Slovensku připravují ve dnech 3.–4. prosince 2019 v prostorách Nové budovy Národního muzea tematicky ucelenou konferenci u příležitosti 100. výročí založení Svazu československých muzeí. 

Kolokvium bude rozděleno do čtyř tematických bloků:
I. Muzejnictví v českých zemích a na Slovensku na přelomu 19. a 20. století / Předpoklady vzniku Svazu čs. muzeí;
II. Snahy o rozvoj československého muzejnictví v letech 1918–1939 / Role Svazu čs. muzeí;
III. Muzea a jejich proměny v letech 1939–1962 / Zánik Svazu čs. muzeí;
IV. Aktuální úkoly oboru muzejnictví v České a Slovenské republice dnes / Odkaz Svazu čs. muzeí.

K vystoupení se mohou v rámci I. cirkuláře přihlásit zájemci s příspěvkem v rozsahu max. 20 minut (je třeba dodat název přednášky, teze příspěvku a profesní životopis).
 

Přihláška účastníka kolokvia – Vyplňte online registrační formulář – I. cirkulář do 31. srpna 2019.

Pozvánka – I. cirkulář (96 kB)

Těšíme se na Vaši účast!

 

 

Zpět

NOVINKY A AKTUALITY

Sekce kulturního dědictví a příspěvkových organizací Ministerstva kultury

Reakce AMG na mediální smršť posledních dnů

Informace publikované ve Věstníku AMG a na webových stránkách AMG

Možnost podat přihlášku do XIX. ročníku soutěže

Přijímáme přihlášky do nového ročníku kursů ŠMP!

6. října 2020 od 14.00 hodin ve Smetanově síni Obecního domu v Praze

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chtěli byste se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky? Potřebujete získat informace o formě členství, práv a povinností člena AMG, výši členských příspěvků a dalších užitečných informacích, navštivte naše webové stránky nebo nás kontaktujte.

Více o přihlášení Kontaktujte nás