Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR
29.7.2019

Škola muzejní propedeutiky ve školním roce 2019–2020

ZÁKLADNÍ KURS

Ve školním roce 2019–2020 připravujeme již XVIII. běh kursu určeného pracovníkům muzeí, podílejících se na odborné správě a využívání sbírek muzejní povahy.
Kurs mohou využít i pracovníci úřadů samosprávy, které vykonávají funkci zřizovatele muzeí a galerií.
V základním kursu získá student vědomosti o muzejní praxi, související legislativě, o práci se sbírkami a nahlédne do aktuální problematiky muzejní pedagogiky.

Více naleznete zde.
 

NÁSTAVBOVÝ KURS – MUZEJNÍ VÝSTAVNICTVÍ

V pořadí VIII. běh nástavbového kursu je určen pracovníkům muzeí, kteří se podílejí na prezentaci muzejních sbírek nebo prezentaci muzejních sbírek posuzují z pozice manažerských rolí.
Absolvent nástavbového kursu získá přehled o problematice muzejního výstavnictví. Frekventanti se zúčastní dvoudenní exkurze do vybraných muzeí v širším kontextu.
Kurs je otevřen všem zájemcům, kteří splní stanovené podmínky.

Přihlášky do Školy muzejní propedeutiky přijímá Sekretariát AMG do 31. srpna 2019.

Nenechávejte přihlášení do kursů na poslední chvíli!
O Vašem přijetí rozhoduje pořadí přijatých přihlášek.

E-mail: amg@cz-museums.cz, tel.: +420 224 210 037.

 

 

Zpět

NOVINKY A AKTUALITY

Sekce kulturního dědictví a příspěvkových organizací Ministerstva kultury

Reakce AMG na mediální smršť posledních dnů

Informace publikované ve Věstníku AMG a na webových stránkách AMG

Možnost podat přihlášku do XIX. ročníku soutěže

Přijímáme přihlášky do nového ročníku kursů ŠMP!

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chtěli byste se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky? Potřebujete získat informace o formě členství, práv a povinností člena AMG, výši členských příspěvků a dalších užitečných informacích, navštivte naše webové stránky nebo nás kontaktujte.

Více o přihlášení Kontaktujte nás