Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR
30.7.2019

Generální konference NEMO 2019: Muzea 2030 – Sdílení návodu pro lepší budoucnost

7.–10. listopadu 2019 / Tartu, Estonia


Zúčastněte se generální konference NEMO a zjistěte, jak mohou muzea přispět k dosažení záměrů obsažených v materiálech OSN „Cíle udržitelného rozvoje (SDGs)“ a „Agendě pro udržitelný rozvoj do roku 2030“. NEMO, the Network of European Museum Organisations, věří, že se muzea mohou podílet na tvorbě lepší budoucnosti a chce proto muzejní instituce motivovat k aktivnímu zapojení. Pojďme se navzájem inspirovat a budovat silnou muzejní komunitu napříč celou Evropou!
 

Členové AMG získají 20% slevu z konferenčního poplatku!


Zaregistrovat se můžete zde.

Více informací naleznete na www.europeanmuseumconference.org.

Zpět

NOVINKY A AKTUALITY

Sekce kulturního dědictví a příspěvkových organizací Ministerstva kultury

Reakce AMG na mediální smršť posledních dnů

Informace publikované ve Věstníku AMG a na webových stránkách AMG

Možnost podat přihlášku do XIX. ročníku soutěže

Přijímáme přihlášky do nového ročníku kursů ŠMP!

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chtěli byste se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky? Potřebujete získat informace o formě členství, práv a povinností člena AMG, výši členských příspěvků a dalších užitečných informacích, navštivte naše webové stránky nebo nás kontaktujte.

Více o přihlášení Kontaktujte nás