Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR
14.8.2019

Nová sekce na webu AMG – Právní poradna AMG

 Dne 9. července 2019 bylo podepsané Memorandum o vzájemné spolupráci v oblasti právního poradenství mezi AMG a Legal Partners, advokátní kanceláří, s. r. o. Spolupráce by měla probíhat zejména prostřednictvím konzultační a poradenské činnosti, tematicky zaměřených seminářů, školení či přednášek, a také sérií odborných článků publikovaných na stránkách Věstníku AMG v nové rubrice.

Na webu AMG byla také vytvořena nová záložka "Pravní poradna AMG", kde naleznete podrobné informace o vzájemné spolupráci, včetně článků otištěných ve Věstníku AMG a vzorových výzev či návodů!

Pro členské instituce AMG pokračuje možnost využít 50% slevy na služby poskytované Legal Partners, a to ve všech odvětvích českého právního řádu.

Odborné články ve Věstníku AMG:
Jak správně reklamovat vady stavebních prací (Věstník AMG č. 3/2019)
Vymáhání pohledávek a postupy v soudním řízení (Věstník AMG č. 4/2019)

 

 

 

Zpět

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chtěli byste se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky? Potřebujete získat informace o formě členství, práv a povinností člena AMG, výši členských příspěvků a dalších užitečných informacích, navštivte naše webové stránky nebo nás kontaktujte.

Více o přihlášení Kontaktujte nás