Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR
2.12.2019

Výzvy k podávání žádostí do dotačního programu ISO II v podprogramech ISO II/A, ISO II/B a ISO II/D

Termín pro podávání žádostí je 20. prosince 2019


Program Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví (ISO) v letošním roce končí a je nahrazen programem Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví II (ISO II). Nový program z hlediska svého obsahu plynule navazuje na původní program ISO s tím rozdílem, že byl rozšířen o nový podprogram ISO II/F – Realizace nároků na navracení nezákonně vyvezeného movitého kulturního dědictví.

Cílem podprogramu ISO II/F  je realizace nároků na navracení nezákonně vyvezeného movitého kulturního dědictví. Finanční prostředky v této části programu se poskytují subjektům postiženým trestnou činností, jejichž kulturní statky byly po odcizení nelegálně vyvezeny z území České republiky, a to v případě, kdy není možné postupovat podle právní úpravy dané zejména Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/60/EU ze dne 15. května 2014 o navracení kulturních statků neoprávněně vyvezených z území členského státu a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 (přepracované znění), resp. Směrnicí Rady 93/7/EHS ze dne 15. března 1993 o navracení kulturních statků neoprávněně vyvezených z území členského státu, a jejich národními transpozičními předpisy, případně též dle dalších mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána, nebo v případě, kdy by takový postup nebyl účelný a hospodárný, a je tedy v zájmu zachování celistvosti národního kulturního dědictví podpořit realizaci zejména mimosoudního vyrovnání. 

Výzvy k podávání žádostí do dotačního programu ISO II v podprogramech ISO II/A, ISO II/B a ISO II/D jsou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva kultury.


Termín pro podávání žádostí je 20. prosince 2019.


Výzvy k podávání žádostí v podprogramech C
a E jsou průběžné

Výzva k podávání žádostí v podprogramu ISO II/F bude zveřejněna, jakmile budou vypořádány administrativní záležitosti související s ustavením hodnotící komise. Také výzva v podprogramu F bude průběžná.

 

 

Zpět

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chtěli byste se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky? Potřebujete získat informace o formě členství, práv a povinností člena AMG, výši členských příspěvků a dalších užitečných informacích, navštivte naše webové stránky nebo nás kontaktujte.

Více o přihlášení Kontaktujte nás