Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR
20.12.2019

Prezentace muzeí a galerií v ČR v roce 2020

 

Na webových stránkách AMG naleznete k vyplnění a k aktualizaci několik formulářů, které slouží k prezentaci Vašeho muzea či galerie na Serveru muzeí a galerií ČR nebo ve Věstníku AMG.

XVI. ročník Festivalu muzejních nocí 2020 – výzva k účasti

Pro rok 2020 vyhlašuje AMG ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Národním muzeem XVI. ročník Festivalu muzejních nocí, který proběhne ve dnech 15. května – 13. června 2020. Od čtvrtého ročníku začíná festival Národním zahájením, pořádaným ve spolupráci s Asociací krajů ČR jako oficiální začátek téměř měsíc trvajícího svátku Muzejních nocí. Národní zahájení Festivalu muzejních nocí 2020 se uskuteční v Českých Budějovicích v pátek 15. května 2020. Praha bude festival v sobotu 13. června 2020 uzavírat. Ostatní místa v České republice se mohou k XVI. ročníku festivalu připojit, a to tím, že se zaregistrují se svou Muzejní nocí na společném informačním serveru na adrese http://www.muzejninoc.cz.

Stačí vyplnit elektronickou přihlášku na webu festivalu. Zároveň od nás obdržíte společný grafický prvek – logo festivalu – pro Vaše propagační materiály. 

Uzávěrka přihlášek do XVI. ročníku Festivalu muzejních nocí je 31. ledna 2020!

 

Kalendárium výstav v roce 2020 – Podklad pro Věstník AMG

Formulář Kalendárium výstav v roce 2020 slouží jako podklad pro zveřejňování aktuálních výstav (POUZE řádných členů AMG) v příloze Věstníku AMG. Do formuláře je možné vyplnit též údaje o nových stálých expozicích. Vyplněné formuláře, aktuální přehledy výstav, jakékoliv změny a aktualizace zasílejte elektronicky na Sekretariát AMG průběžně během celého roku 2020, nejpozději však do konce každého lichého měsíce na e-mail: kalendarium@cz-museums.cz. Formuláře jsou ke stažení na internetových stránkách AMG pod záložkou Kalendárium akcí – Formulář akcí a výstav. Pokud máte vypracován vlastní výstavní plán či program, je možné zaslat na Sekretariát AMG Vámi zpracovanou variantu. Vždy v ní ale uvádějte OD KDY – DO KDY – KDE se výstava koná.

Termíny zasílání podkladů pro Kalendárium výstav v roce 2020:

Věstník AMG č. 1/2020 – 31. ledna 2020 (výstavy od 15. února do 30. dubna 2020)
Věstník AMG č. 2/2020 – 31. března 2020 (výstavy od 15. dubna do 30. června 2020)
Věstník AMG č. 3/2020 – 31. května 2020 (výstavy od 15. června do 31. srpna 2020)
Věstník AMG č. 4/2020 – 31. července 2020 (výstavy od 15. srpna do 31. října 2020)
Věstník AMG č. 5/2020 – 30. září 2020 (výstavy od 15. října do 31. prosince 2020)
Věstník AMG č. 6/2020 – 30. listopadu 2020 (výstavy od 15. prosince 2020 do 29. února 2021)

 

Kalendárium akcí muzeí a galerií ČR v roce 2020 – Podklad pro web AMG

Formulář Kalendárium akcí muzeí a galerií ČR v roce 2020 slouží jako podklad pro zveřejnění akcí muzeí a galerií (POUZE řádných členů AMG) na webu AMG v sekci Kalendárium akcí. Vyplněné formuláře, přehledy akcí, jakékoliv změny a aktualizace zasílejte elektronicky na Sekretariát AMG průběžně během celého roku 2020, minimálně však týden před konáním akce na e-mail: kalendarium@cz-museums.cz. Formuláře jsou ke stažení na internetových stránkách AMG pod záložkou Kalendárium akcí – Formulář akcí a výstav. Pokud máte vypracován vlastní program či pozvánky, stačí zaslat na Sekretariát AMG Vámi zpracované podklady! Vždy je ale nutné uvést KDY – KDE se akce koná a její stručnou charakteristiku. Do Kalendária akcí vkládáme POUZE: konference, semináře, přednášky, komentované prohlídky, exkurze, workshopy, kurzy. NEPOSÍLEJTE akce typu: koncerty, divadelní představení, vánoční a velikonoční akce, jarmarky atp. Ty nebudeme v Kalendáriu akcí prezentovat, neboť k tomu slouží primárně Vaše muzejní webové stránky!

Formulář Kalendárium akcí muzeí a galerií ČR zasílejte elektronicky v průběhu celého roku 2020!

 

Adresář muzeí a galerií ČR v roce 2020 – výzva k aktualizaci údajů

Na webu AMG na základě Vámi zaslaných podkladů pravidelně doplňujeme a aktualizujeme elektronický Adresář muzeí a galerií ČR. V zájmu každé organizace je, aby aktualizaci svých údajů věnovala náležitou pozornost. Adresář slouží jako jedna z efektivních cest k propagaci Vaší instituce! Formulář Podklady pro databázi muzeí a galerií v ČR spolu s návodem na jeho vyplnění jsou k dispozici na webu AMG pod záložkou Aktualizace Adresáře muzeí a galerií ČR. K záznamu každé instituce i jejích poboček je možné importovat logo instituce a tři reprezentativní fotografie. Vyplněné dotazníky, resp. POUZE výčet údajů, které si přejete aktualizovat, zasílejte průběžně během celého roku 2020 na e-mail: adres@cz-museums.cz. Pro instituce, které jsou již do Adresáře zařazeny, není nutné znovu vyplňovat položky, které zůstávají beze změny! Výrazně tak urychlíte aktualizaci svých dat. Informace v Adresáři slouží nejen k prezentaci a propagaci Vaší instituce, ale mají zároveň motivovat k návštěvě Vašeho města či regionu. 

Zkontrolujte si své údaje na webu AMG v sekci Adresář muzeí a galerií ČR!

 

Server muzeí a galerií ČR – sekce Dění v oboru

Na webu Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., mají řádní členové AMG v sekci Dění v oboru možnost prezentovat i další informace o své činnosti: nově vydané publikace, nabídky volných míst či pracovních stáží, výstavy k zapůjčení dalším institucím atp.

Podklady zasílejte průběžně během celého roku 2020 na e-mail: vestnik@cz-museums.cz

 

Těšíme se na spolupráci s Vámi v roce 2020!

 

Zpět

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chtěli byste se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky? Potřebujete získat informace o formě členství, práv a povinností člena AMG, výši členských příspěvků a dalších užitečných informacích, navštivte naše webové stránky nebo nás kontaktujte.

Více o přihlášení Kontaktujte nás