Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR
2.1.2020

Názvosloví etnografických sbírek I. Myslivost – lovectví

Metodický materiál pro správu entografických sbírek

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

předkládáme Vám k praktickému využití při správě Vašich muzejních sbírek první svazek Názvosloví etnografických sbírek, věnovaný souboru méně známých reálií z prostředí myslivosti a lovectví.

Vytvoření prvního dílu edice, který byl vydán v roce 2019, se ujali kolegové Mgr. Martin Slaba (textová část) a Ing. Miroslav Čeněk (ilustrace) z Národního zemědělského muzea – Muzea lesnictví, myslivosti a rybářství Ohrada.

S iniciativou vytváření slovníkově koncipovaného pojmosloví etnografických sbírek přišlo již v letech 1978–1980 Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm (dnes Národní muzeum v přírodě), jelikož se kurátoři etnografických sbírek potýkali s těžkostmi, plynoucími z nejednotnosti oborové terminologie, užívané při odborném zpracování sbírkových předmětů či fondů.

Kolektiv etnografů pod vedením PhDr. Jiřího Langera, CSc., ve spolupráci s filology z lexikografického oddělení Ústavu pro jazyk český ČSAV (PhDr. Jaroslava Hlavsová, CSc.) připravil první materiál: 347 hesel z tematických okruhů domácnost, nábytek a zemědělství si však nekladlo za cíl pouze sjednocení pojmosloví, nýbrž i vytvoření jednotné metody popisu s přesným stanovením třídících znaků a principů měření. Výsledkem bylo vydání prvních 3 svazků Etnografického slovníku (v letech 1987, 1989 a 1990), věnovaných domácímu kuchyňskému nářadí, nádobí a náčiní, lidovému nábytku a oděvu, které autorsky zaštítili PhDr. Vlastimil Vondruška, Violeta Kopřivová, Tomáš Grulich, Marek Turnský a PhDr. Jiřina Langhammerová.

V roce 1990 přistoupila k tomuto projektu Asociace muzeí a galerií České republiky, jež ho zaštítila zejména finančně. Etnografická komise AMG se ujala jeho koordinace ve spolupráci s Národním muzeem v přírodě, které garantuje vlastní realizaci. Na vytváření databáze hesel se prostřednictvím svých pracovníků podílejí jednotlivá členská pracoviště AMG.

První díl Názvosloví etnografických sbírek je k dispozici na webových stránkách AMG (ve formátu PDF) – SLABA, Martin. Názvosloví etnografických sbírek I. Myslivost – lovectví. Praha : Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. / Rožnov pod Radhoštěm : Národní muzeum v přírodě, 2019. Najdete jej v sekci Dění v oboru – záložka Názvosloví etnografických sbírek nebo v rámci webové prezentace Etnografické komise AMG.

Tento metodický materiál je určen k volnému šíření, vždy však s ohledem na pravidla vycházející z autorského zákona!

 

Zpět

NOVINKY A AKTUALITY

Online dotazník pro muzea a galerie

Vše dostupné na jednom místě

Ve dnech 12. října až 3. listopadu 2020 se zakazují návštěvy a prohlídky muzeí a galerií

Aktuální informace pro muzea a galerie

6. října 2020 od 14.00 hodin ve Smetanově síni Obecního domu v Praze

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chtěli byste se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky? Potřebujete získat informace o formě členství, práv a povinností člena AMG, výši členských příspěvků a dalších užitečných informacích, navštivte naše webové stránky nebo nás kontaktujte.

Více o přihlášení Kontaktujte nás