Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR
7.5.2020

Možnost znovuotevření muzeí a galerií

Od 11. května 2020

 

Doporučení Ministerstva kultury pro muzea a galerie  (200 kB) 


Usnesením vlády České republiky ze dne 23. dubna 2020, o uvolňování některých podnikatelských a dalších činností je od pondělí 11. května 2020 možné obnovit provoz muzeí a galerií.

Doporučená opatření k zamezení šíření onemocnění COVID-19 po otevření muzeí a galerií vznikla ve spolupráci s metodickými centry Ministerstva kultury, Českým výborem ICOM, Asociací muzeí a galerií České republiky, z. s., Radou galerií ČR a Českým svazem muzeí v přírodě.

Jedná se o souhrn doporučení, který doplňuje obecné pokyny stanovené vládou ČR a Ministerstvem zdravotnictví. Tato doporučení jsou aktuální k 6. květnu 2020 a budou průběžně doplňována s ohledem na další aktuálně vydaná nařízení.

Činnost jednotlivých muzejních organizací je specifická, a proto je nezbytné k těmto doporučením přistupovat s ohledem na jejich možnosti. V případě krajských a městských PO je nastavení konkrétních postupů v gesci těchto institucí jakožto samostatných právních subjektů v kooperaci s jejich zřizovatelem.

Upozorňujeme, že otevření muzeí a galerií k 11. květnu 2020 není povinné.

Konečné rozhodnutí je v kompetenci konkrétní organizace, jejímž primárním úkolem je zajistit bezpečné prostředí pro návštěvníky, zaměstnance i sbírky (podmínky ochrany vyplývají ze zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy).

 

Zpět

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chtěli byste se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky? Potřebujete získat informace o formě členství, práv a povinností člena AMG, výši členských příspěvků a dalších užitečných informacích, navštivte naše webové stránky nebo nás kontaktujte.

Více o přihlášení Kontaktujte nás