Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR
18.5.2020

Škola muzejní propedeutiky ve školním roce 2020–2021

Přijímáme přihlášky do nového ročníku kursů ŠMP!

 

Začínáme od října 2020!

ZÁKLADNÍ KURS
Připravujeme již XIX. běh kursu určeného pracovníkům muzeí, podílejících se na odborné správě a využívání sbírek muzejní povahy. Kurs mohou využít i pracovníci úřadů samosprávy, které vykonávají funkci zřizovatele muzeí a galerií. V základním kursu získá student vědomosti o muzejní praxi, související legislativě, o práci se sbírkami a nahlédne do aktuální problematiky muzejní pedagogiky.
Více na http://www.cz-museums.cz/web/amg/muzejni-propedeutika/zakladni-kurs 

Přihláška do základního kursu
 Dokument Word (38 kB)


NÁSTAVBOVÝ KURS – MUZEJNÍ VÝSTAVNICTVÍ

V pořadí IX. běh nástavbového kursu je určen pracovníkům muzeí, kteří se podílejí na prezentaci muzejních sbírek nebo prezentaci muzejních sbírek posuzují z pozice manažerských rolí. Absolvent nástavbového kursu získá přehled o problematice muzejního výstavnictví. Frekventanti se zúčastní dvoudenní exkurze do vybraných muzeí v širším kontextu. 
Kurs je otevřen všem zájemcům, kteří splní stanovené podmínky – http://www.cz-museums.cz/web/amg/muzejni-propedeutika/nastavbovy-kurs 

Přihláška do nástavbového kursu
  Dokument Word  (37 kB)


Přihlášky do Školy muzejní propedeutiky přijímá Sekretariát AMG do 31. srpna 2019 – přihlaste se včas!

Kontakt pro ŠMP: Mgr. Vendula Potůčková Jurášová, e-mail: kalendarium@cz-museums.cz, tel.: +420 224 210 037.

 

Zpět

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chtěli byste se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky? Potřebujete získat informace o formě členství, práv a povinností člena AMG, výši členských příspěvků a dalších užitečných informacích, navštivte naše webové stránky nebo nás kontaktujte.

Více o přihlášení Kontaktujte nás