Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR
21.5.2020

Právní poradna AMG

Informace publikované ve Věstníku AMG a na webových stránkách AMG

 

V roce 2019 bylo mezi Asociací muzeí a galerií České republiky, z. s. (AMG), a Legal Partners, advokátní kanceláří, s. r. o., podepsáno Memorandum o vzájemné spolupráci, které spočívá v prohloubení dosavadní spolupráce obou partnerů v oblasti právní osvěty

Pro členské instituce AMG pokračuje možnost využít 50% slevy na služby poskytované Legal Partners, a to ve všech odvětvích českého právního řádu. Cenové podmínky budou vždy konkretizovány na vyžádání daného člena AMG.

Spolupráce AMG a Legal Partners probíhá mj. prostřednictvím série odborných článků publikovaných na stránkách Věstníku AMG:

Jak správně reklamovat vady stavebních prací – článek byl publikován ve Věstníku AMG 3/2019;
Vymáhání pohledávek a postupy v soudním řízení – článek byl publikován ve Věstníku AMG 4/2019;
Povinně zveřejňované informace – článek byl publikován ve Věstníku AMG 5/2019;
Žádost o informace a jak se s ní vypořádat – článek byl publikován ve Věstníku AMG 6/2019;

Jak na absentujícího zaměstnance – článek byl publikován ve Věstníku AMG 2/2020.

Pro členy AMG jsou k dispozici také vzorové dokumentace k dalšímu využití:
Vzorová výzva k odstranění vad
Návod při vymáhání pohledávek
Vzor povinně zveřejňovaných informací
Návod ke zpracování písemné žádosti o informaci
Oznámení o krácení dovolené

Více na webových stránkách AMG v sekci Právní poradna AMG.

 

Zpět

NOVINKY A AKTUALITY

Online dotazník pro muzea a galerie

Vše dostupné na jednom místě

Ve dnech 12. října až 3. listopadu 2020 se zakazují návštěvy a prohlídky muzeí a galerií

Aktuální informace pro muzea a galerie

6. října 2020 od 14.00 hodin ve Smetanově síni Obecního domu v Praze

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chtěli byste se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky? Potřebujete získat informace o formě členství, práv a povinností člena AMG, výši členských příspěvků a dalších užitečných informacích, navštivte naše webové stránky nebo nás kontaktujte.

Více o přihlášení Kontaktujte nás