Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR
26.5.2020

„Dárek" k Mezinárodnímu dni muzeí (18. května 2020)

Reakce AMG na mediální smršť posledních dnů


„Dárek“ k Mezinárodnímu dni muzeí
  
(plná verze textu PhDr. Zdeňka Kuchyňky bude otištěna v červnovém vydání Věstníku AMG)


V době, kdy muzea a galerie sčítají ztráty způsobené epidemií COVID-19 a snaží se najít způsoby, jak za dosud nepředstavitelně ztížených podmínek přilákat návštěvníky, zveřejnila ČTK a po ní i další média informace ze zprávy NKÚ o závěrech z akce Ochrana sbírek muzejní povahy ve vlastnictví ČR.

Od května do prosince 2019 kontroloři NKÚ prověřovali 10 institucí, které spravují muzejní sbírky ve vlastnictví státu. Kolegium NKÚ schválilo výsledky šetření dne 9. března 2020. Tehdy byl ale hlavním tématem titulků koronavirus. Stručný souhrn z kontroly byl tak zveřejněn právě až 18. května na Mezinárodní den muzeí. Média po této zprávě s chutí sáhla, bohužel však bez hlubší reflexe toho, co obsahuje, anebo dokonce i zkreslením informací v ní uvedených.

Řada novinářů si z kontrolního závěru NKÚ bohužel vybrala jen to, co vrhá špatné světlo na dobrou práci stovek a tisíců muzejníků v mnohdy nelehkých podmínkách nejisté finanční i lidské situace. Vůbec se pak nemluví o tom, kterých státem zřizovaných muzeí se kontrola týkala a že některá z nich vyšla z této „akce” bez problémů.

Zpráva NKÚ přitom poukazuje na kořeny těchto problémů, jejichž základem je nedostatek finančních prostředků a personálních kapacit.

Místo toho, aby se stránky novin i sdělovací prostředky plnily informacemi o tom, jak za obtížných podmínek koronavirové krize fungují muzejní organizace, jak se jejich pracovníci zapojili do pomoci zdravotnickým zařízením a složkám záchranného systému, jak prezentovali svoji činnosti prostřednictvím virtuálních výstav, nebo pomáhali zajímavými projekty domácímu vzdělávání, dočkali se muzejníci označení zlodějů, kteří dostatečně nechrání sbírky, ale naopak je rozkrádají.

Házet v této situaci všechny pracovníky muzeí a galerií do jednoho pytle je mírně řečeno nefair. Naopak všechny, kteří navzdory nelehkým podmínkám odvádějí skvělou práci, je třeba pochválit. A že jich není málo, dokládá např. i každoroční oceňování jejich činnosti v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis.

Nenechme se tedy zdeptat zlovolnou slinou, která byla na naši práci plivnuta právě na mezinárodní muzejní svátek.

Všichni si totiž zasloužíme poděkování!

 

Zpět

NOVINKY A AKTUALITY

Online dotazník pro muzea a galerie

Vše dostupné na jednom místě

Ve dnech 12. října až 3. listopadu 2020 se zakazují návštěvy a prohlídky muzeí a galerií

Aktuální informace pro muzea a galerie

6. října 2020 od 14.00 hodin ve Smetanově síni Obecního domu v Praze

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chtěli byste se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky? Potřebujete získat informace o formě členství, práv a povinností člena AMG, výši členských příspěvků a dalších užitečných informacích, navštivte naše webové stránky nebo nás kontaktujte.

Více o přihlášení Kontaktujte nás