Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR
2.7.2020

Vyhlášení mimořádného „Programu udržitelnosti pro muzea zřizovaná nestátními subjekty“

Ukončení příjmu žádostí 14. srpna 2020

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom Vás informovali o vyhlášení mimořádného dotačního řízení – „Program udržitelnosti pro muzea zřizovaná nestátními subjekty“ – které bylo připraveno v souladu s Usnesením vlády ČR č. 408 ze dne 9. dubna 2020, o některých opatřeních k minimalizaci dopadů pandemie koronaviru COVID 19 na sektor kultury. Výzva byla zveřejněna na webu MK ČR dne 30. června 2020.

 

Výzvu, formuláře žádosti i vyúčtování naleznete ZDE. Datum ukončení příjmu žádostí je 14. srpna 2020.


Předmětem výběrového dotačního řízení je eliminace ztrát vzniklých u kulturních akcí muzeí a galerií, o jejichž konání bylo rozhodnuto PŘED vypuknutím pandemie koronaviru.

Muzejní instituce mohou podat žádost ve 2 dotačních okruzích:

·         Okruh 1: Krytí ztrát z prokazatelně vynaložených nákladů organizace u zrušených, omezených a pozastavených projektů;

·         Okruh 2: Kompenzace nákladů prokazatelně spojených se ztíženým návratem či vývozem sbírkových předmětů, způsobeným uzavřením hranic ČR.

O dotaci jsou oprávněny požádat právnické osoby zřizované krajem či obcí, vlastnící či spravující sbírku muzejní povahy zapsanou v CES dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, a zároveň poskytující standardizované veřejné služby dle tohoto zákona, a to po dobu nejméně 3 let bez přerušení.

 

Kontakt pro dotazy a zasílání žádostí: vyzva.covid@mkcr.cz, Ministerstvo kultury – Samostatné oddělení muzeí, tel.: +420 257 085 111

 

Zpět

NOVINKY A AKTUALITY

Online dotazník pro muzea a galerie

Vše dostupné na jednom místě

Ve dnech 12. října až 3. listopadu 2020 se zakazují návštěvy a prohlídky muzeí a galerií

Aktuální informace pro muzea a galerie

6. října 2020 od 14.00 hodin ve Smetanově síni Obecního domu v Praze

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chtěli byste se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky? Potřebujete získat informace o formě členství, práv a povinností člena AMG, výši členských příspěvků a dalších užitečných informacích, navštivte naše webové stránky nebo nás kontaktujte.

Více o přihlášení Kontaktujte nás