Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR
20.10.2020

Vedení sbírkové evidence v PC

Online dotazník pro muzea a galerie

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolujeme se na vás obrátit se žádostí o spolupráci ve věci zjištění aktuálního stavu vedení sbírkové evidence v počítačích ve vaší organizaci.

Společně s Centrem informačních technologií v muzejnictví při Moravském zemském muzeu (CITeM) jsme vytvořili k této problematice on-line dotazník pro muzea a galerie, příp. i další správce muzejních sbírek (např. spolky, nadace, fyzické osoby). Jeho výsledky budou významným přínosem k vytvoření Koncepce rozvoje muzejnictví na léta 2021–2025.  

VYPLNĚNÝ DOTAZNÍK prosím odešlete do 30. října 2020.


Chápeme, že některé údaje bude složité zjistit. Vzhledem k relevanci výsledků vás prosíme, abyste uváděli alespoň přibližné údaje, s nimiž se dá dále pracovat.  
V případě použití více systémů v jedné organizaci je potřeba vyplnit opakující se část vícekrát (pro každý systém jednou). Dotazník k tomu svou strukturou vede.
Pokud byste chtěli nějakou okolnost upřesnit či vysvětlit, budeme rádi když tak učiníte v dodatku, příp. prostřednictvím e-mailu: citem@citem.cz.
Máme zájem o vaše případné dotazy a podněty. Chceme tímto vyzvat odborníky z muzeí ke spolupráci na tvorbě oborových slovníků a Muzejních autorit.
Muzea mají příležitost jejich obsah a strukturu ovlivnit. Je to nutný základ pro případné sdružování dat na celostátní úrovni.

V případě dotazů k obsahu dotazníku vám mohou poradit:
Ing. Pavla Jankovičová, e-mail: pjankovicova@mzm.cz, telefon: 515 910 464
RNDr. Ivan Petlan, e-mail: ipetlan@mzm.cz, telefon: 515 910 462
Jura Jagoš, e-mail: jjagos@mzm.cz, telefon: 515 910 464
Ing. Vlastimil Sedlák, e-mail: vsedlak@mzm.cz, telefon: 515 910 465


Děkujeme vám za spolupráci!

Mgr. Michal Janiš

Samostatné oddělení muzeí
Ministerstvo kultury
T    +420 257 085 469
M   +420 777 458 019
E    michal.janis@mkcr.cz
A    kancelář (office) Milady Horákové 139, 160 41, Praha 6

 

Zpět

NOVINKY A AKTUALITY

XVII. ročník / 18. června – 19. září 2021

17. června 2021 od 14.00 hodin ve Smetanově síni Obecního domu v Praze

Žádosti lze podávat od 31. 5. do 30. 6. 2021.

XVII. ročník / 18. června – 19. září 2021

Vyhlášení výsledků proběhne dne 17. června 2021 od 14.00 hodin ve Smetanově síni Obecního domu

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chcete se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.? Potřebujete získat podrobnější informace o činnosti AMG, formách a možnostech členství, nebo výši členských příspěvků? Prostudujte si naše webové stránky a neváhejte nás kontaktovat!

Více o přihlášení Kontaktujte nás