Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR
3.11.2020

Kampaň Muzea a 20. století „Střetávání totalit s demokracií“

Výzva k účasti v roce 2020 i 2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolujeme si Vás upozornit na aktuálně probíhající ročník již tradiční kampaně Muzea a 20. století, která nese název „1920–1970–1990: Střetávání totalit s demokracií“.
Podstatou projektu je vzájemné provázání jednotlivých akcí, které muzea a galerie v ČR pořádají (ať již k vybraným letopočtům z názvu kampaně, ale i k těm dalším, souvisejícím – např. rok 1950). Webové stránky na adrese http://www.muzea20stoleti.cz průběžně aktualizujeme.

Střetávání demokratických a totalitních systémů bude tématem i nadcházejícího ročníku kampaně 2021, jemuž budou kralovat jedničky, tedy významné roky, končící na číslici 1:
·         1921 (vznik KSČ)
·         1941 (příchod R. Heydricha do Prahy, zesílení perzekuce Židů)
·         1951 (politické procesy)
·         1971 (razantní nástup normalizace, uplatňování Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti)
·         atp.

Pro zapojení se do cyklu Muzea a 20. století stačí VYPLNIT elektronický formulář přihlášky.

Pozvánky, upoutávky i další materiály přijímá Sekretariát AMG v průběhu celého roku.

Nově je možné prezentovat i online aktivity muzeí (výstavy, přednášky, pracovní listy, publikace, apod.), které se pojí k daným tématům.

Těšíme se na Vaše přihlášky a děkujeme Vám za spolupráci při realizaci mediální kampaně Muzea a 20. století!

 

Zpět

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chtěli byste se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky? Potřebujete získat informace o formě členství, práv a povinností člena AMG, výši členských příspěvků a dalších užitečných informacích, navštivte naše webové stránky nebo nás kontaktujte.

Více o přihlášení Kontaktujte nás