Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR
12.11.2020

Aktuální trendy v muzejní prezentaci a edukaci IV.

Příspěvky z konference na Youtube


Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku AMG uspořádala dne 12. října 2020 virtuální konferenci s názvem Aktuální trendy v muzejní prezentaci a edukaci IV. na téma oborových didaktik v muzeu.

Od 12. listopadu 2020 máte možnost zhlédnout většinu příspěvků na YouTube (budou zde umístěny trvale).

Věříme, že rádi využijete možnost seznámit se se současným děním a příspěvky přednášejících pro budou inspirací ve Vaší teoretické i praktické činnosti.


Více informací ke konferenci podá: Monika Mikulášková, členka výboru komise / Muzeum Brněnska, příspěvková organizace
E-mail: m.mikulaskova@muzeumbrnenska.cz / Tel.: +420 544 544 262, +420 702 204 898


Akci připravila Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku AMG a Muzeum Brněnska, příspěvková organizace, ve spolupráci s Metodickým centrem muzejní pedagogiky při MZM, Katedrou UNESCO pro muzeologii a světové dědictví, Oddělením muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a Masarykovým muzeem v Hodoníně, pod záštitou AMG a s finančním přispěním Ministerstva kultury. 

 

Zpět

NOVINKY A AKTUALITY

XVII. ročník / 18. června – 19. září 2021

17. června 2021 od 14.00 hodin ve Smetanově síni Obecního domu v Praze

Žádosti lze podávat od 31. 5. do 30. 6. 2021.

XVII. ročník / 18. června – 19. září 2021

Vyhlášení výsledků proběhne dne 17. června 2021 od 14.00 hodin ve Smetanově síni Obecního domu

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chcete se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.? Potřebujete získat podrobnější informace o činnosti AMG, formách a možnostech členství, nebo výši členských příspěvků? Prostudujte si naše webové stránky a neváhejte nás kontaktovat!

Více o přihlášení Kontaktujte nás