Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR
10.12.2020

Právě vychází nové číslo Věstníku AMG č. 6/2020


Hlavním tématem
pátého čísla Věstníku AMG v roce 2020 je 30 let AMG. Oslovili jsme bývalé předsedy AMG a položili jim otázky, týkající se jejich vedení AMG. Dozvíte se, jak si oborové komise poradily s pořádáním seminářů v době pandemie koronaviru či které Úmluvy UNESCO slaví výročí. Dále se můžete dočíst o i právní ochraně databází či jaké nové publikace muzea v roce 2020 vydala.

Věstník AMG 6/2020 si můžete prolistovat také na našich webových stránkách.

Archiv starších čísel časopisu naleznete zde.

Věstník AMG je automaticky distribuován do všech členských institucí a všem členům AMG. Pro ostatní zájemce je k dostání na Sekretariátu AMG za 35 Kč. 

Kontaktní osobou pro prodej a distribuci publikací AMG je Mgr. Vendula Potůčková Jurášová, e-mail: kalendarium@cz-museums.cz, tel.: +420 224 210 037.

 

Zpět

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chtěli byste se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky? Potřebujete získat informace o formě členství, práv a povinností člena AMG, výši členských příspěvků a dalších užitečných informacích, navštivte naše webové stránky nebo nás kontaktujte.

Více o přihlášení Kontaktujte nás