Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR
21.1.2021

Kalendárium výstav – Podklad pro Věstník AMG 1/2021 – aktualizace

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

vzhledem k součastnému uzavření muzeí a galerií je pravděpodobné, že se řada muzejních výstav opět prodloužila, přesunula na jiné termíny nebo zcela zrušila.

Prosíme vás proto o zaslání aktuálních podkladů pro Kalendárium výstav na e-mail: kalendarium@cz-museums.cz.

Uzávěrka pro Věstník AMG č. 1/2021  je 31. ledna 2021.

Aktualizace nám stačí poslat v tomto formátu:
Muzeum Vysočiny Jihlava
Skleněná krása ze sbírek muzea = 24.9. – 15.11.2020
Petr Vlach: Sny za stavu bdělosti = 9.10. – 15.11.2020
Poetika tvorby: Obrázky smyslné i nesmyslné = 13.10. – 29.11.2020
Plané rostliny jako jídlo, koření a lék = 13.11.2020 – 28.2.2021

...

Děkujeme vám za spolupráci!

Formuláře pro vyplnění naleznete na internetových stránkách AMG pod záložkou Kalendárium akcí – Formulář akcí a výstav.

Termíny zasílání podkladů pro Kalendárium výstav ve Věstníku AMG v roce 2021:
Věstník AMG č. 1/2021 – 31. ledna 2021 (výstavy od 15. února do 30. dubna 2021)
Věstník AMG č. 2/2021 – 31. března 2021 (výstavy od 15. dubna do 30. června 2021)
Věstník AMG č. 3/2021 – 31. května 2021 (výstavy od 15. června do 31. srpna 2021)
Věstník AMG č. 4/2021  – 31. července 2021 (výstavy od 15. srpna do 31. října 2021)
Věstník AMG č. 5/2021 – 30. září 2021 (výstavy od 15. října do 31. prosince 2021)
Věstník AMG č. 6/2021 – 30. listopadu 2021 (výstavy od 15. prosince 2021 do 29. února 2022)

 

Zpět

NOVINKY A AKTUALITY

Jubilejní XX. ročník – výzva k účasti

Záznam ceremoniálu a fotogalerie

Aktualizace 21. 6. 2021

Přijímáme přihlášky do nového ročníku kursů ŠMP! Začínáme již od září 2021!

XVII. ročník / 18. června – 19. září 2021

17. června 2021 od 14.00 hodin ve Smetanově síni Obecního domu v Praze

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chcete se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.? Potřebujete získat podrobnější informace o činnosti AMG, formách a možnostech členství, nebo výši členských příspěvků? Prostudujte si naše webové stránky a neváhejte nás kontaktovat!

Více o přihlášení Kontaktujte nás