Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR
17.2.2021

Kampaň Muzea a 20. století „Střetávání totalit s demokracií“

Výzva k účasti v roce 2021

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolujeme si Vás upozornit na probíhající ročník již tradiční kampaně Muzea a 20. století, která nese název „Střetávání totalit s demokracií“.
Podstatou projektu je vzájemné provázání jednotlivých akcí, které muzea a galerie v ČR pořádají.
 

Webové stránky na adrese http://www.muzea20stoleti.cz průběžně aktualizujeme.
 

Střetávání demokratických a totalitních systémů je tématem ročníku 2021, jemuž kralují jedničky, tedy významné roky, končící číslicí 1: 1921 (vznik KSČ); 1941 (příchod R. Heydricha do Prahy, zesílení perzekuce Židů); 1951 (politické procesy); 1971 (razantní nástup normalizace, uplatňování Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti); atp.
 

Pro zapojení se do cyklu Muzea a 20. století stačí VYPLNIT elektronický formulář přihlášky.


Pozvánky, upoutávky i další materiály
přijímá Sekretariát AMG v průběhu celého roku.

Nově je možné prezentovat i online aktivity muzeí (výstavy, přednášky, pracovní listy, publikace, apod.), které se pojí k daným tématům.

Těšíme se na Vaše přihlášky a děkujeme Vám za spolupráci při realizaci mediální kampaně Muzea a 20. století!

Kontakt kampaně Muzea a 20. století: Mgr. Vendula Potůčková Jurášová, kalendarium@cz-museums.cz.
 

 Přihláška (51 kB)

 

Zpět

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chcete se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.? Potřebujete získat podrobnější informace o činnosti AMG, formách a možnostech členství, nebo výši členských příspěvků? Prostudujte si naše webové stránky a neváhejte nás kontaktovat!

Více o přihlášení Kontaktujte nás