Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR
18.2.2021

Definice muzea – Dotazníkové šetření

Výzva k zapojení se do dotazníkového šetření

 

Vážené kolegyně a kolegové,

dovolujeme si vás požádat o vyplnění dotazníku, kterým se obracíme se na jednotlivé muzejníky a muzeology, pracovníky příbuzných kulturních a paměťových institucí, státní správy a samosprávy, akademické pracovníky i studenty relevantních oborů, působící v České republice.

Dotazník se zaměřuje na zkoumání postojů respondentů k definování muzea a je dostupný online: https://www.survio.com/survey/d/S9K9Y1T7K0B6T1E5V

Prosíme o vyplnění dotazníku nejpozději do 7. března 2021 (předpokládá to cca 15–20 minut vašeho času).


Ze získaných dat bude nejprve vygenerováno 20 klíčových pojmů, které budou odeslány Mezinárodní radě muzeí ICOM v Paříži.

Stanou se součástí podkladů od jednotlivých členských zemí k aktuálně řešeným otázkám (re)definice muzea.

Na generální konferenci ICOM v roce 2022 v Praze bude znovu otevřena otázka přijetí nové mezinárodní definice muzea.

Výsledky výzkumu budou zprostředkovány české muzejní komunitě (Věstník AMG) a budou dále diskutovány v odborném plénu, otevřeném pro všechny zainteresované zájemce, vč. respondentů tohoto dotazníkového šetření. Je to příležitost pro českou odbornou veřejnost zůstat zapojena do dalších fází mezinárodních debat a příprav revize muzejní definice.

Dotazník připravil a zpracovává Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity ve spolupráci s Českým výborem ICOM a Asociací muzeí a galerií České republiky, z. s., a za konzultací s dalšími odborníky.

V případě dotazů nebo zájmu participovat na dalších debatách k definici muzea se na nás můžete obrátit na e-mail: unesco@phil.muni.cz.


S poděkováním za spolupráci a váš čas
 

Otakar Kirsch a Lucie Jagošová
Oddělení muzeologie a Katedra UNESCO pro muzeologii a světové dědictví
Ústav archeologie a muzeologie FF MU

 

Zpět

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chcete se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.? Potřebujete získat podrobnější informace o činnosti AMG, formách a možnostech členství, nebo výši členských příspěvků? Prostudujte si naše webové stránky a neváhejte nás kontaktovat!

Více o přihlášení Kontaktujte nás