Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR
16.4.2021

Muzejní a galerijní knihovny – dotazníkové šetření

Vyplňte, prosím, nejpozději do 15. května 2021

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás požádat o podporu projektu, jehož cílem je poskytnout širší veřejnosti informace o Vaší muzejní či galerijní knihovně. Data získaná formou dotazníkového šetření budou využita při přípravě propagační publikace o knihovnách muzeí a galerií. Uvítáme také podporu s přípravou sazby publikace, jejího tisku a distribuce. 

Prosíme vedení jednotlivých muzeí a galerií o podporu při poskytnutí informací o knihovnách svých institucí v tomto dotazníku nejpozději do 15. května 2021.

Odkaz na dotazník: https://forms.gle/dsZGGGmUyTCob61E7


Popis projektu:

Knihovnická komise AMG dlouhodobě organizuje spolupráci mezi muzejními a galerijními knihovnami na celostátní úrovni a svými aktivitami přispívá ke zvyšování profesního růstu svých členů. Naším současným cílem je zviditelnit činnost knihoven muzeí a galerií v rámci jednotlivých regionů i celé České republiky a upevnit tak jejich postavení mezi dalšími typy knihoven. Zamýšlená publikace bude též propagací muzeí a galerií, jejichž plnohodnotnou součástí tyto knihovny jsou. Knihovny muzeí a galerií jsou významnou spojnicí při spolupráci s dalšími paměťovými institucemi a vědeckou a akademickou obcí.

Fondy knihoven muzeí a galerií v České republice obsahují v současné době více než 8,5 milionu dokumentů s významným podílem unikátů v oblasti historických, speciálních a regionálních fondů. O tyto fondy pečuje více než 200 veřejnosti přístupných knihoven muzeí a galerií, v nichž je zaměstnáno 315 pracovníků (celkem 200 kvalifikovaných knihovníků). 

Cílem připravované propagační publikace je představit jednotlivé knihovny muzeí a galerií České republiky, prezentovat základní údaje o těchto knihovnách, jejich služby, digitální knihovny a online katalogy a složení odborných, regionálních, historických a speciálních fondů včetně vybraných unikátů.

Údaje o jednotlivých knihovnách shromáždí Knihovnická komise AMG na základě Google dotazníku distribuovaného krajskými zástupci v jednotlivých regionech. Realizace projektu je předpokládána ve dvou formách, a sice v podobě elektronické a následně tiskem vydané publikace. Publikace bude rozdělena podle regionů, v jejich rámci budou knihovny uváděny abecedně podle místa sídla a pod hlavičkou své mateřské instituce. Údaje o jednotlivých knihovnách včetně barevných fotografií budou zveřejněny na jedné straně publikace, velkým knihovnám muzeí a galerií (převážně z institucí zřizovaných MK ČR) bude poskytnut větší prostor.  
 

Dějiny muzejních knihoven sahají do druhého desetiletí 19. století, kdy vznikla tři velká muzea a souběžně také jejich knihovny: v roce 1814 byla založena společně s muzeem Knihovna Slezského zemského muzea, v roce 1817 Knihovna Moravského zemského muzea a v roce 1818 Knihovna Národního muzea. Také většina knihoven regionálních muzeí byla zakládána spolu s muzei od druhé poloviny 19. století. V řadě míst tak muzejní knihovny existovaly dříve než knihovny veřejné.

Charakteristickým znakem knihoven muzeí a galerií jsou kromě odborných (studijních) fondů také historické, speciální a regionální fondy. Kromě tradičních činností v oblasti akvizice, zpracování, uložení a služeb pracovníkům muzeí a galerií a badatelům z odborných, akademických i laických kruhů pečují tyto knihovny o rozsáhlé sbírkové fondy, nabývané v souladu s cílem muzeí sbírat a uchovávat památky. Právě složení i rozsah fondů a s nimi související služby definují knihovny jako plnohodnotné útvary uvnitř mateřských institucí i jako důležitou součást sítě veřejných knihoven.

Činnost knihoven muzeí a galerií se také stále více zaměřuje na využití nových informačních technologií, digitalizaci dokumentů, online služby a využití sociálních sítí, které jsou v současné době akcentovány a vyhledávány laickou i odbornou veřejností i akademickou sférou.

Za výkonný výbor Knihovnické komise AMG
PhDr. Štěpánka Běhalová, Ph.D.
předsedkyně komise
E-mail: behalova@mjh.cz

 

Zpět

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chcete se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.? Potřebujete získat podrobnější informace o činnosti AMG, formách a možnostech členství, nebo výši členských příspěvků? Prostudujte si naše webové stránky a neváhejte nás kontaktovat!

Více o přihlášení Kontaktujte nás