Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR
29.4.2021

XVII. ročník Festivalu muzejních nocí 2021 – výzva k účasti

 

Pokud si přejete upravit termín konání Muzejní noci v již zaslané přihlášce, není třeba vyplňovat novou!

Změněné informace stačí zaslat do 30. dubna 2021 na adresu: kalendarium@cz-museums.cz.

Pro rok 2021 vyhlásila AMG ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Národním muzeem XVII. ročník Festivalu muzejních nocí. Původní termín konání festivalu (14. května – 12. června 2021) byl s ohledem na aktuální situaci a možnost plánování, přípravu a realizaci akcí v muzeích a galeriích PRODLOUŽEN a zahájení bylo posunuto.
 

Letošní ročník FMN proto bude probíhat V DELŠÍM ČASOVÉM ÚSEKU až do 19. září 2021!!!
 

Národní zahájení FMN 2021 se uskuteční v Českých Budějovicích v pátek 18. června 2021. Ostatní místa v ČR se mohou k XVII. ročníku festivalu připojit, a to tím, že se zaregistrují se svou Muzejní nocí na společném informačním serveru na http://www.muzejninoc.cz


Stačí vyplnit elektronickou přihlášku na webu festivalu. 


Zde je k dispozici společný grafický prvek – logo festivalu – pro Vaše propagační materiály


Uzávěrka přihlášek
 do XVII. ročníku Festivalu muzejních nocí byla prodloužena do 30. dubna 2021.


Více na www.muzejninoc.cz

 

Zpět

NOVINKY A AKTUALITY

Jubilejní XX. ročník – výzva k účasti

Záznam ceremoniálu a fotogalerie

Aktualizace 21. 6. 2021

Přijímáme přihlášky do nového ročníku kursů ŠMP! Začínáme již od září 2021!

XVII. ročník / 18. června – 19. září 2021

17. června 2021 od 14.00 hodin ve Smetanově síni Obecního domu v Praze

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chcete se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.? Potřebujete získat podrobnější informace o činnosti AMG, formách a možnostech členství, nebo výši členských příspěvků? Prostudujte si naše webové stránky a neváhejte nás kontaktovat!

Více o přihlášení Kontaktujte nás