Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR
29.4.2021

XVII. ročník Festivalu muzejních nocí 2021 – výzva k účasti

 

Pokud si přejete upravit termín konání Muzejní noci v již zaslané přihlášce, není třeba vyplňovat novou!

Změněné informace stačí zaslat do 30. dubna 2021 na adresu: kalendarium@cz-museums.cz.

Pro rok 2021 vyhlásila AMG ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Národním muzeem XVII. ročník Festivalu muzejních nocí. Původní termín konání festivalu (14. května – 12. června 2021) byl s ohledem na aktuální situaci a možnost plánování, přípravu a realizaci akcí v muzeích a galeriích PRODLOUŽEN a zahájení bylo posunuto.
 

Letošní ročník FMN proto bude probíhat V DELŠÍM ČASOVÉM ÚSEKU až do 19. září 2021!!!
 

Národní zahájení FMN 2021 se uskuteční v Českých Budějovicích v pátek 18. června 2021. Ostatní místa v ČR se mohou k XVII. ročníku festivalu připojit, a to tím, že se zaregistrují se svou Muzejní nocí na společném informačním serveru na http://www.muzejninoc.cz


Stačí vyplnit elektronickou přihlášku na webu festivalu. 


Zde je k dispozici společný grafický prvek – logo festivalu – pro Vaše propagační materiály


Uzávěrka přihlášek
 do XVII. ročníku Festivalu muzejních nocí byla prodloužena do 30. dubna 2021.


Více na www.muzejninoc.cz

 

Zpět

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chcete se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.? Potřebujete získat podrobnější informace o činnosti AMG, formách a možnostech členství, nebo výši členských příspěvků? Prostudujte si naše webové stránky a neváhejte nás kontaktovat!

Více o přihlášení Kontaktujte nás