Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR
27.5.2021

COVID–KULTURA = Dotační program pro nestátní muzea a galerie

Žádosti lze podávat od 31. 5. do 30. 6. 2021.

 

Ministerstvo kultury vyhlašuje mimořádnou dotační výzvu Program udržitelnosti pro muzea II.

Konkrétní podmínky a kritéria pro žadatele jsou k dispozici ZDE.

Metodickou podporu bude poskytovat MK ČR na e-mailové adrese: vyzva.covid2@mkcr.cz.

 

O dotaci mohou požádat nestátní subjekty, které provozují muzea či galerie, které mají hlavní činnost v oblasti kultury a spravují sbírku zapsanou v CES nebo zajišťují celoroční, či sezónní provoz za účelem prezentace sbírek a mobiliárních fondů v rámci poskytování veřejných kulturních služeb. Žadatelé mohou být podnikatelé, ale i neziskové organizace, vč. příspěvkových organizací obcí či krajů.

Rozhodným obdobím pro udělení dotace
jsou měsíce, kdy byl provoz subjektů v roce 2020 znemožněn či výrazně limitován = od 12. 3. do 31. 12. 2020. Podpora bude poskytnuta ve formě dotace EX POST na provozní náklady.

Jako podklad bude brán rozdíl prodaných vstupenek v roce 2019 a 2020 = v žádosti je třeba uvést celkové počty prodaných vstupenek a výnosy za vstupné v letech 2019 a 2020. Žadatelé musí prokázat minimální roční návštěvnost ve výši 500 návštěvníků v roce 2019, nebo v některém z předchozích 3 letech provozování činnosti.

 

Zpět

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chcete se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.? Potřebujete získat podrobnější informace o činnosti AMG, formách a možnostech členství, nebo výši členských příspěvků? Prostudujte si naše webové stránky a neváhejte nás kontaktovat!

Více o přihlášení Kontaktujte nás