Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR
16.6.2021

Národní soutěž muzeí Gloria musaealis – NOMINACE

 

Slavnostní vyhlášení výsledků XIX. ročníku soutěže proběhne 17. června 2021 od 14.00 hodin ve Smetanově síni Obecního domu.


Stream ceremoniálu můžete v reálném čase sledovat na Youtube kanálu a Facebooku AMG!

Nominace:
Muzejní výstava roku 2020 (video)
Muzejní publikace roku 2020 (video)
Muzejní počin roku 2020 (video)


V roce 2020 XIX. ročník soutěže společně vyhlásily Ministerstvo kultury, Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., a Český výbor ICOM, z. s.
Pandemické krizi navzdory se ho zúčastnilo 56 muzeí a galerií s celkem 98 projekty, což je druhý nejvyšší počet v historii soutěže.
Nejsilnější kategorií se stala Muzejní výstava roku 2020 (40 projektů), následovaná kategoriemi Muzejní publikace roku 2020 (33 projektů) a Muzejní počin roku 2020 (25 projektů).
Podrobné informace o všech soutěžních projektech, vč. doprovodné dokumentace jsou k dispozici na webových stránkách gloriamusaealis.cz.

Akce se koná pod záštitou radní hl. m. Prahy pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovního ruchu Hany Třeštíkové.

Partneryslavnostního vyhlášení jsou Obecní dům, a. s., Národní muzeum, Hlavní město Praha, Český rozhlas, AV Media, a. s., a Three Brothers Production.
Hlavním mediálním partnerem ceremoniálu se již potřetí stala Česká televize.
Mediálními partnery akce jsou opět i Český rozhlas Dvojka a internetový portál a časopis PROPAMÁTKY.
Stream a záznam ceremoniálu bude zajišťovat AV MEDIA EVENTS, a. s.
Ve spolupráci s agenturou CzechTourism byly připraveny soupisy oceněných projektů, které jsou k dispozici na webu soutěže a také na portálu kudyznudy.cz.
 

ČT podporuje Ceny Gloria musaealis za rok 2020!


Více informací na http://www.gloriamusaealis.cz

Zpět

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chcete se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.? Potřebujete získat podrobnější informace o činnosti AMG, formách a možnostech členství, nebo výši členských příspěvků? Prostudujte si naše webové stránky a neváhejte nás kontaktovat!

Více o přihlášení Kontaktujte nás