Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR
24.6.2021

Škola muzejní propedeutiky ve školním roce 2021–2022

Přijímáme přihlášky do nového ročníku kursů ŠMP! Začínáme již od září 2021!

 

ZÁKLADNÍ KURS
Připravujeme jubilejní XX. běh kursu ŠMP určeného pracovníkům muzeí, podílejících se na odborné správě a využívání sbírek muzejní povahy.
Kurs mohou využít i pracovníci úřadů samosprávy, které vykonávají funkci zřizovatele muzeí a galerií.
V základním kursu získá student vědomosti o muzejní praxi, související legislativě, o práci se sbírkami a nahlédne do aktuální problematiky muzejní pedagogiky.
Více na http://www.cz-museums.cz/web/amg/muzejni-propedeutika/zakladni-kurs 
Přihláška (40 kB)


NÁSTAVBOVÝ KURS – MUZEJNÍ VÝSTAVNICTVÍ

V pořadí IX. běh nástavbového kursu ŠMP je určen pracovníkům muzeí, kteří se podílejí na prezentaci muzejních sbírek nebo prezentaci muzejních sbírek posuzují z pozice manažerských rolí.
Absolvent nástavbového kursu získá přehled o problematice muzejního výstavnictví. Frekventanti se zúčastní dvoudenní exkurze do vybraných muzeí v širším kontextu.
Kurs je otevřen všem zájemcům, kteří splní stanovené podmínky – více na http://www.cz-museums.cz/web/amg/muzejni-propedeutika/nastavbovy-kurs 
Přihláška (38 kB)

Přihlášky do Školy muzejní propedeutiky přijímáme do 31. srpna 2021!

Kontakt pro ŠMP: Mgr. Vendula Potůčková Jurášová, kalendarium@cz-museums.cz.

 

Zpět

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chcete se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.? Potřebujete získat podrobnější informace o činnosti AMG, formách a možnostech členství, nebo výši členských příspěvků? Prostudujte si naše webové stránky a neváhejte nás kontaktovat!

Více o přihlášení Kontaktujte nás