Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR
26.11.2021

Nové vedení AMG vzešlé z 13. Sněmu AMG

24.–25. 11. 2021 / Brno / Univerzitní kino Scala

 

Zasedání nejvyššího orgánu Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.Sněmu AMG se uskutečnilo ve dnech 24.–25. 11. 2021 v Univerzitním kině Scala v Brně.

13. Sněm AMG se konal pod záštitou ministra kultury PhDr. Lubomíra Zaorálka, hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Jana Grolicha, primátorky Statutárního města Brna JUDr. Markéty Vaňkové a rektora Masarykovy univerzity prof. MUDr. Martina Bareše, Ph.D. Spolupracujícími institucemi byly Moravská galerie v Brně a oddělení muzeologie ÚAM FF MU. Partnery 13. Sněmu AMG se staly AV MEDIA SYSTEMS, a. s., TourStories a Testo, s. r. o. Cílem tohoto významného setkání byla příprava koncepcí a strategií na léta 2022–2024, projednání změny Stanov AMG a seznámení s výsledky práce v období 2019–2021. Úkolem bylo také zvolit nové vedeníExekutivu AMG a Revizní komisi AMG.
 

Nové vedení AMG vzešlé z XIII. Sněmu AMG:

Mgr. Irena Chovančíková, předsedkyně AMG, ředitelka Masarykova muzea v Hodoníně, p. o.
PhDr. Jana Hutníková, I. místopředsedkyně AMG, ředitelka Muzea Českého lesa v Tachově, p. o.
Ing. Richard M. Sicha, II. místopředseda AMG, ředitel Muzea čs. opevnění z let 1935–38, pěchotního srubu K-S 14 „U cihelny" Králíky a Památník obětem internace Králíky
Mgr. Václav Houfek, člen Exekutivy AMG, ředitel Muzea města Ústí nad Labem, p. o.
PhDr. Radka Křížková Červená, členka Exekutivy AMG, ředitelka Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.
Mgr. Jiří Orna, člen Exekutivy AMG, ředitel Západočeského muzea v Plzni, p. o.
Mgr. Jakub Smrčka, Th.D., člen Exekutivy AMG, ředitel Husitského muzea v Táboře 

Mgr. Magdalena Elznicová Mikesková, DiS., předsedkyně Revizní komise AMG, ředitelka Muzea T. G. M. Rakovník, p. o.
Ing. Vladimíra Durajková, členka Revizní komise AMG, ředitelka Jihomoravského muzea ve Znojmě, p. o.
Mgr. Jiří Střecha, člen Revizní komise AMG, ředitel Poštovního muzea České pošty, s. p. 

Usnesení 13. Sněmu AMG a další materiály jsou zveřejněny na webu AMG.

 

Zpět

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chcete se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.? Potřebujete získat podrobnější informace o činnosti AMG, formách a možnostech členství, nebo výši členských příspěvků? Prostudujte si naše webové stránky a neváhejte nás kontaktovat!

Více o přihlášení Kontaktujte nás