Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR
13.12.2021

Právě vychází nové číslo Věstníku AMG č. 6/2021


 


Hlavním tématem šestého čísla Věstníku AMG v roce 2021 je 13. Sněm AMG. Dočtete se, jak probíhala valná hromada v Brně, kdo byl zvolen do nové Exekutivy a Revizní komise AMG, jaké Strategické cíle byly odsouhlaseny pro období 2022–2024. Zjistíte také, která další muzeum slaví v roce 2021 výročí svého vzniku či se dočtete o nepřičtení trestní odpovědnosti právnické osobě.

Věstník AMG 6/2021 si můžete prolistovat také na našich webových stránkách, součástí je také rejstřík článků za rok 2021.
K šestému číslu vyšla speciální příloha věnovaná zprávě o plnění Strategických cílů AMG v předchozím odobí.


Archiv starších čísel
časopisu naleznete zde.

Věstník AMG je automaticky distribuován do všech členských institucí a všem členům AMG. Pro ostatní zájemce je k dostání na Sekretariátu AMG za 35 Kč. 

Kontaktní osobou pro prodej a distribuci publikací AMG je Mgr. Vendula Potůčková Jurášová, e-mail: kalendarium@cz-museums.cz, tel.: +420 224 210 037.

 

Zpět

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chcete se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.? Potřebujete získat podrobnější informace o činnosti AMG, formách a možnostech členství, nebo výši členských příspěvků? Prostudujte si naše webové stránky a neváhejte nás kontaktovat!

Více o přihlášení Kontaktujte nás