Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR
13.12.2021

Právě vychází nové číslo Věstníku AMG č. 6/2021


 


Hlavním tématem šestého čísla Věstníku AMG v roce 2021 je 13. Sněm AMG. Dočtete se, jak probíhala valná hromada v Brně, kdo byl zvolen do nové Exekutivy a Revizní komise AMG, jaké Strategické cíle byly odsouhlaseny pro období 2022–2024. Zjistíte také, která další muzeum slaví v roce 2021 výročí svého vzniku či se dočtete o nepřičtení trestní odpovědnosti právnické osobě.

Věstník AMG 6/2021 si můžete prolistovat také na našich webových stránkách, součástí je také rejstřík článků za rok 2021.
K šestému číslu vyšla speciální příloha věnovaná zprávě o plnění Strategických cílů AMG v předchozím odobí.


Archiv starších čísel
časopisu naleznete zde.

Věstník AMG je automaticky distribuován do všech členských institucí a všem členům AMG. Pro ostatní zájemce je k dostání na Sekretariátu AMG za 35 Kč. 

Kontaktní osobou pro prodej a distribuci publikací AMG je Mgr. Vendula Potůčková Jurášová, e-mail: kalendarium@cz-museums.cz, tel.: +420 224 210 037.

 

Zpět

NOVINKY A AKTUALITY

Přijímáme přihlášky do nového ročníku kursů ŠMP! Začínáme od září 2022!

20. května až 11. června 2022

Nominace 20. ročníku Národní soutěže muzeí

Sedmá edice platí od 1. dubna 2022

20. ročník / Přehled přihlášených projektů

Možnost vyjádřit se k 5 návrhům ICOM

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chcete se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.? Potřebujete získat podrobnější informace o činnosti AMG, formách a možnostech členství, nebo výši členských příspěvků? Prostudujte si naše webové stránky a neváhejte nás kontaktovat!

Více o přihlášení Kontaktujte nás