Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR
7.1.2022

Adresář muzeí a galerií ČR – aktualizace údajů

 

Na webových stránkách AMG na základě Vámi zaslaných podkladů pravidelně aktualizujeme elektronický Adresář muzeí a galerií ČR

Formulář Podklady pro databázi muzeí a galerií v ČR spolu s návodem na jeho vyplnění jsou k dispozici pod záložkou Aktualizace Adresáře muzeí a galerií ČR.

K záznamu každé instituce i jejích poboček je možné importovat logo instituce3 reprezentativní fotografie

 

Vyplněné dotazníky, resp. POUZE výčet údajů, které si přejete aktualizovat, zasílejte průběžně během celého roku na e-mail: adres@cz-museums.cz.


Pro instituce, které jsou již do Adresáře zařazeny, není nutné znovu vyplňovat položky, které zůstávají beze změny. Výrazně tak urychlíte aktualizaci svých dat.


Kontaktní osobou pro Adresář muzeí a galerií ČR je Mgr. Vendula Potůčková Jurášová, e-mail: adres@cz-museums.cz.

Děkujeme Vám za spolupráci a kontrolu údajů o Vašich muzeích a galeriích na webu AMG v sekci Adresář muzeí a galerií ČR!

 

Zpět

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chcete se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.? Potřebujete získat podrobnější informace o činnosti AMG, formách a možnostech členství, nebo výši členských příspěvků? Prostudujte si naše webové stránky a neváhejte nás kontaktovat!

Více o přihlášení Kontaktujte nás