Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR
7.1.2022

Adresář muzeí a galerií ČR – aktualizace údajů

 

Na webových stránkách AMG na základě Vámi zaslaných podkladů pravidelně aktualizujeme elektronický Adresář muzeí a galerií ČR

Formulář Podklady pro databázi muzeí a galerií v ČR spolu s návodem na jeho vyplnění jsou k dispozici pod záložkou Aktualizace Adresáře muzeí a galerií ČR.

K záznamu každé instituce i jejích poboček je možné importovat logo instituce3 reprezentativní fotografie

 

Vyplněné dotazníky, resp. POUZE výčet údajů, které si přejete aktualizovat, zasílejte průběžně během celého roku na e-mail: adres@cz-museums.cz.


Pro instituce, které jsou již do Adresáře zařazeny, není nutné znovu vyplňovat položky, které zůstávají beze změny. Výrazně tak urychlíte aktualizaci svých dat.


Kontaktní osobou pro Adresář muzeí a galerií ČR je Mgr. Vendula Potůčková Jurášová, e-mail: adres@cz-museums.cz.

Děkujeme Vám za spolupráci a kontrolu údajů o Vašich muzeích a galeriích na webu AMG v sekci Adresář muzeí a galerií ČR!

 

Zpět

NOVINKY A AKTUALITY

Přijímáme přihlášky do nového ročníku kursů ŠMP! Začínáme od září 2022!

20. května až 11. června 2022

Nominace 20. ročníku Národní soutěže muzeí

Sedmá edice platí od 1. dubna 2022

20. ročník / Přehled přihlášených projektů

Možnost vyjádřit se k 5 návrhům ICOM

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chcete se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.? Potřebujete získat podrobnější informace o činnosti AMG, formách a možnostech členství, nebo výši členských příspěvků? Prostudujte si naše webové stránky a neváhejte nás kontaktovat!

Více o přihlášení Kontaktujte nás