Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR
7.1.2022

Kalendárium akcí v roce 2022 – Podklad pro web AMG

 

Formuláře Kalendárium akcí a Kalendárium akcí – Online aktivity slouží jako podklad pro zveřejňování akcí/online aktivit muzeí a galerií (POUZE řádných členů AMG) na webu AMG v sekci Kalendárium akcí a výstav.
Přehledy akcí, jakékoliv změny a aktualizace zasílejte elektronicky průběžně během celého roku, minimálně však týden před termínem konání akce na e-mail: kalendarium@cz-museums.cz.

Více informací na webu AMG pod záložkou Kalendárium akcí a výstav Formuláře akcí a výstav.

Pokud máte vypracován vlastní program či pozvánky, stačí zaslat vámi zpracované podklady. Vždy je ale nutné uvést KDY – KDE se akce koná a její stručnou charakteristiku.
U online aktivit je třeba přidat PŘESNÝ ODKAZ (LINK), na němž je zveřejněna, TERMÍNY OD KDY – DO KDY bude veřejně přístupná.

Kontaktní osobou pro Kalendárium akcí  je Mgr. Vendula Potůčková Jurášová: tel.: +420 224 210 037, mobil: +420 736 438 611, e-mail: kalendarium@cz-museums.cz.

Děkujeme Vám za spolupráci!

 

 

Zpět

NOVINKY A AKTUALITY

Přijímáme přihlášky do nového ročníku kursů ŠMP! Začínáme od září 2022!

20. května až 11. června 2022

Nominace 20. ročníku Národní soutěže muzeí

Sedmá edice platí od 1. dubna 2022

20. ročník / Přehled přihlášených projektů

Možnost vyjádřit se k 5 návrhům ICOM

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chcete se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.? Potřebujete získat podrobnější informace o činnosti AMG, formách a možnostech členství, nebo výši členských příspěvků? Prostudujte si naše webové stránky a neváhejte nás kontaktovat!

Více o přihlášení Kontaktujte nás