Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR
7.1.2022

Kalendárium akcí v roce 2022 – Podklad pro web AMG

 

Formuláře Kalendárium akcí a Kalendárium akcí – Online aktivity slouží jako podklad pro zveřejňování akcí/online aktivit muzeí a galerií (POUZE řádných členů AMG) na webu AMG v sekci Kalendárium akcí a výstav.
Přehledy akcí, jakékoliv změny a aktualizace zasílejte elektronicky průběžně během celého roku, minimálně však týden před termínem konání akce na e-mail: kalendarium@cz-museums.cz.

Více informací na webu AMG pod záložkou Kalendárium akcí a výstav Formuláře akcí a výstav.

Pokud máte vypracován vlastní program či pozvánky, stačí zaslat vámi zpracované podklady. Vždy je ale nutné uvést KDY – KDE se akce koná a její stručnou charakteristiku.
U online aktivit je třeba přidat PŘESNÝ ODKAZ (LINK), na němž je zveřejněna, TERMÍNY OD KDY – DO KDY bude veřejně přístupná.

Kontaktní osobou pro Kalendárium akcí  je Mgr. Vendula Potůčková Jurášová: tel.: +420 224 210 037, mobil: +420 736 438 611, e-mail: kalendarium@cz-museums.cz.

Děkujeme Vám za spolupráci!

 

 

Zpět

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chcete se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.? Potřebujete získat podrobnější informace o činnosti AMG, formách a možnostech členství, nebo výši členských příspěvků? Prostudujte si naše webové stránky a neváhejte nás kontaktovat!

Více o přihlášení Kontaktujte nás