Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR
17.1.2022

Testování zaměstnanců

Pokyny a informace od 17. ledna 2022

 

Aktuální informace pro zaměstnance a zaměstnavatele (www.mzcr.cz)

Pravidla testování zaměstnanců od 17. ledna 2022 (www.mpo.cz)

Podmínky čerpání příspěvku v rámci Programu na podporu provádění samoodběrových testů covid-19

Centrální přístupový bod pro podávání vyúčtování testů zaměstnanců (samotesty-covid.cz)

Mimořádná a ochranná opatření (aktuální znění)

 

Od 17. 1. 2022 je okruh osob, které mohou žádat o příspěvek, rozšířen na všechny zaměstnavatele působící na území České republiky. Oprávněné subjekty mohou příspěvek žádat za své zaměstnance (a v případě OSVČ i za sebe), přičemž za zaměstnance se považují i následující osoby: státní zaměstnanec; příslušník bezpečnostního sboru; voják z povolání; soudce; státní zástupce; zaměstnanec dočasně přidělený agenturou práce; dobrovolník; osoba, která se zdržuje na pracovišti zaměstnavatele za účelem účasti na jeho činnosti, která není testována jinou osobou (zaměstnavatelem, školou,...), patří sem zaměstanci na HPP, VPP, DPP, DPČ, jiné pracovní smlouvy.

 

 

Zpět

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chcete se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.? Potřebujete získat podrobnější informace o činnosti AMG, formách a možnostech členství, nebo výši členských příspěvků? Prostudujte si naše webové stránky a neváhejte nás kontaktovat!

Více o přihlášení Kontaktujte nás