Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR
17.6.2022

Škola muzejní propedeutiky ve školním roce 2022–2023

Přihlášky přijímáme do 31. srpna 2022!

 

Přijímáme přihlášky do nového ročníku kursů ŠMP ! Začínáme od září 2022 !

ZÁKLADNÍ KURS
Připravujeme 21. běh kursu ŠMP určeného pracovníkům muzeí, podílejících se na odborné správě a využívání sbírek muzejní povahy.
Kurs mohou využít i pracovníci úřadů samosprávy, které vykonávají funkci zřizovatele muzeí a galerií.
V základním kursu získá student vědomosti o muzejní praxi, související legislativě, o práci se sbírkami a nahlédne i do problematiky muzejní pedagogiky.

Přihláška do 21. běhu základního kursu ŠMP Dokument Word (39 kB)
 

NÁSTAVBOVÝ KURS – MUZEJNÍ VÝSTAVNICTVÍ
V pořadí 9. běh nástavbového kursu ŠMP je určen pracovníkům muzeí, kteří se podílejí na prezentaci muzejních sbírek nebo prezentaci muzejních sbírek posuzují z pozice manažerských rolí.
Absolvent nástavbového kursu získá přehled o problematice muzejního výstavnictví.
Frekventanti se zúčastní dvoudenní exkurze do vybraných muzeí a galerií.
Kurs je zakončen obhajobou závěrečné práce a následnou debatou nad danou problematikou.
Nástavba je otevřena všem zájemcům, kteří splní stanovené podmínky (absolvování základního kursu ŠMP nebo složení testu znalostí).

Přihláška do 9. běhu nástavbového kursu ŠMP Dokument Word  (37 kB)


Přihlášky do Školy muzejní propedeutiky přijímáme do 31. srpna 2022!

Kontakt pro ŠMP: Mgr. Vendula Potůčková Jurášová, kalendarium@cz-museums.cz.


Zpět

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chcete se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.? Potřebujete získat podrobnější informace o činnosti AMG, formách a možnostech členství, nebo výši členských příspěvků? Prostudujte si naše webové stránky a neváhejte nás kontaktovat!

Více o přihlášení Kontaktujte nás