Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR
1.8.2022

Seminář na téma „Aktuální problémy týkající se ochrany archeologického kulturního dědictví"

13. září 2022

 

Ministerstvo kultury ve spolupráci s Asociací muzeí a galerií České republiky, z. s.

Vás zvou na seminář

Aktuální problémy týkající se ochrany archeologického kulturního dědictví

Konírna Nostického paláce, Ministerstvo kultury, Maltézské nám. 471/1, Praha 1

13. září 2022 od 10.00 hodin


Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jednou z oblastí, která zásadním způsobem ovlivňuje činnost muzejních institucí, je problematika ochrany archeologického kulturního dědictví. Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., ve spolupráci s Ministerstvem kultury, Archeologickými ústavy AV ČR, Praha a Brno, v. v. i., a dalšími subjekty se proto rozhodly připravit cyklus seminářů věnovaný aktuálním otázkám týkajícím se této sféry muzejní práce.

První setkání se uskuteční v úterý 13. září 2022 od 10.00 hodinKonírně Nostického paláce a bude zaměřeno na ochranu archeologického kulturního dědictví ve vztahu k nelegálnímu vyhledávání archeologických nálezů. Vzhledem k tomu, že k intenzivní diskuzi na toto téma došlo v poslední době především v důsledku zavádění platforem, které mají za cíl nastavit pravidla a definovat možnosti spolupráce organizací oprávněných k provádění archeologických výzkumů a tzv. hledačů – detektorářů, bude pozornost věnována zejména těmto aktivitám a vyhodnocení jejich fungování. V rámci programu bude prezentován i širší kontext dané problematiky, jako je vlastnictví archeologických nálezů nebo etické hledisko práce muzejních archeologů.

Seminář je určen odborné veřejnosti a účast na něm je zdarma. Upozorňujeme, že počet přihlášek je limitován omezenou kapacitou sálu (max. 60 osob).

Pro potvrzení Vaší účasti je třeba vyplnit ONLINE PŘIHLÁŠKU nejpozději do 31. srpna 2022.

Do formuláře můžete uvést konkrétní otázky, které jsou vzhledem k tématu pro Vás aktuální, o nichž byste chtěli jednat, nebo cítíte potřebu o nich načerpat chybějící informace. Vaše dotazy předáme lektorům semináře a stanou se také podkladem pro následnou diskuzi.

Pozvánka a program semináře


Těšíme se na setkání s Vámi!

 

Zpět

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chcete se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.? Potřebujete získat podrobnější informace o činnosti AMG, formách a možnostech členství, nebo výši členských příspěvků? Prostudujte si naše webové stránky a neváhejte nás kontaktovat!

Více o přihlášení Kontaktujte nás