Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR
6.9.2022

Škola muzejní propedeutiky ve školním roce 2022/2023 = nástavbový kurs

Ještě je možné se přihlásit do 30. září 2022 !!!

= od 5. října 2022 budeme otevírat nástavbový kus ŠMP !!!


V pořadí 9. běh nástavbového kursu ŠMP je určen pracovníkům muzeí, kteří se podílejí na prezentaci muzejních sbírek nebo prezentaci muzejních sbírek posuzují z pozice manažerských rolí.

Absolvent nástavbového kursu získá přehled o problematice muzejního výstavnictví.
Frekventanti se zúčastní dvoudenní exkurze do vybraných muzeí a galerií. 
Kurs je zakončen obhajobou závěrečné práce a následnou debatou nad danou problematikou.
Nástavba je otevřena všem zájemcům, kteří splní stanovené podmínky (absolvování základního kursu ŠMP nebo složení testu znalostí).

!!! Tento kurs neotevíráme každý školní rok !!! Přihlásit se je možné ještě do 30. září 2022 !!!

Kontakt pro ŠMP: Mgr. Vendula Potůčková Jurášová, kalendarium@cz-museums.cz.

Přihláška
Rozvrh

 

 

Zpět

NOVINKY A AKTUALITY

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chcete se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.? Potřebujete získat podrobnější informace o činnosti AMG, formách a možnostech členství, nebo výši členských příspěvků? Prostudujte si naše webové stránky a neváhejte nás kontaktovat!

Více o přihlášení Kontaktujte nás