Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR
7.9.2022

Seminář na téma „Aktuální problémy týkající se ochrany archeologického kulturního dědictví" = ONLINE

13. září 2022

 

Ministerstvo kultury a Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.

pořádají seminář na téma

Aktuální problémy týkající se ochrany archeologického kulturního dědictví

Konírna Nostického paláce, Ministerstvo kultury, Maltézské nám. 471/1, Praha 1

13. září 2022 od 10.00 hodin


Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jednou z oblastí, která zásadním způsobem ovlivňuje činnost muzejních institucí, je problematika ochrany archeologického kulturního dědictví. Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., ve spolupráci s Ministerstvem kultury, Archeologickými ústavy AV ČR, Praha a Brno, v. v. i., a dalšími subjekty se proto rozhodly připravit cyklus seminářů věnovaný aktuálním otázkám týkajícím se této sféry muzejní práce.

První setkání se uskuteční v úterý 13. září 2022 od 10.00 hodin v Konírně Nostického paláce a bude zaměřeno na ochranu archeologického kulturního dědictví ve vztahu k nelegálnímu vyhledávání archeologických nálezů. Vzhledem k tomu, že k intenzivní diskuzi na toto téma došlo v poslední době především v důsledku zavádění platforem, které mají za cíl nastavit pravidla a definovat možnosti spolupráce organizací oprávněných k provádění archeologických výzkumů a tzv. hledačů – detektorářů, bude pozornost věnována zejména těmto aktivitám a vyhodnocení jejich fungování. V rámci programu bude prezentován i širší kontext dané problematiky, jako je vlastnictví archeologických nálezů nebo etické hledisko práce muzejních archeologů.


Počet přihlášek byl limitován omezenou kapacitou sálu (max. 60 osob).

V tuto chvíli již NENÍ MOŽNÉ se na seminář přihlásit, bude ale zajištěn jeho cesnet.zoom.us/j/98667503287ONLINE PŘENOS (platforma ZOOM).


Program a organizační zajištění akce

 

 

Zpět

NOVINKY A AKTUALITY

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chcete se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.? Potřebujete získat podrobnější informace o činnosti AMG, formách a možnostech členství, nebo výši členských příspěvků? Prostudujte si naše webové stránky a neváhejte nás kontaktovat!

Více o přihlášení Kontaktujte nás