Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR
23.9.2022

Digitalizace kulturních statků a národních kulturních památek I

Příjem žádostí od 20. září 2022

 

Iniciativa 4.5.3 – Digitalizace KKS – Digitalizace kulturních statků a národních kulturních památek I

Dotační výzva v rámci Národního plánu obnovy = ukončení příjmu žádostí = 31. 10. 2022 ve 23:59 hodin

Do výzvy se mohou přihlásit i státní příspěvkové organizace a lze z ní hradit jak investice, tak i služby.

Dotační program je určen k podpoře digitalizace kulturního obsahu, který spravují muzea a galerie, Národní památkový ústav, Římskokatolická církev a vlastníci a správci národních kulturních památek. Bude podpořena tvorba digitalizovaného obsahu, jeho prezentace a sdílení s ostatními subjekty zaměřenými na prezentaci kulturního dědictví České republiky. Podpora by měla směřovat k pořízení hardwaru, dalšího přístrojového vybavení sloužícího k digitalizaci, softwaru a dodavatelských služeb. Cílem výběrového dotačního řízení je podpora digitalizace kulturního dědictví České republiky prostřednictvím inovativních technologií maximálně šetrných k životnímu prostředí, a to v následujících tematických okruzích:

  1. digitální dokumentace kulturních statků (tj. movitých a nemovitých národních kulturních památek, sbírkových předmětů, předmětů kulturní hodnoty a archeologických nálezů), dokumentačních fondů a archivů oprávněných žadatelů formou fotodokumentace a skenování,
  2. digitalizace dvojrozměrných kulturních statků formou fotodokumentace a skenování,
  3. digitalizace trojrozměrných kulturních statků,
  4. digitální dokumentace movitých a nemovitých národních kulturních památek formou fotodokumentace a skenování,
  5. digitalizace dvojrozměrných movitých národních kulturních památek,
  6. digitalizace trojrozměrných movitých a nemovitých národních kulturních památek,
  7. digitalizace kinematografických, zvukových a audiovizuálních záznamů,
  8. digitalizace analogové sbírkové dokumentace, dokumentačních fondů a archivů oprávněných žadatelů včetně retrokonverze.

Žádosti je možné podávat prostřednictvím Dotačního portálu MK ČR

Podpořené projekty musí být realizovány v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

PDF (výzva) + přílohy (přílohy)

Další informace na webu MK ČR

 

 

 

Zpět

NOVINKY A AKTUALITY

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chcete se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.? Potřebujete získat podrobnější informace o činnosti AMG, formách a možnostech členství, nebo výši členských příspěvků? Prostudujte si naše webové stránky a neváhejte nás kontaktovat!

Více o přihlášení Kontaktujte nás