Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR
23.9.2022

Kult (MK) 14-01 za rok 2022

Informace o změnách ve výkazu pro rok 2022

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
na základě materiálů získaných z NIPOS Vám předkládáme aktuální znění výkazu Kult (MK) 14–01 pro rok 2022, který budete vyplňovat na počátku roku 2023.


Roční výkaz Kult (MK) 14-01 o muzeu a galerii za rok 2022
 

Změny ve výkaze za rok 2022:


Metodické vysvětlivky k ročnímu statistickému výkazu o muzeu a galerii Kult (MK) 14-01 za rok 2022
 
 

Aktualizované znění komentáře ke statistickému výkazu V-Kult pro příslušný kalendářní rok slouží muzeím a galeriím jako vodítko při vyplňování jednotlivých položek oborové statistiky. Jedná se o manuál s příklady z praxe a upřesněním některých položek, který na základě podnětů a připomínek z Krajských sekcí a Komisí AMG připravila pracovní skupina AMG pro muzejní statistiku.


Více na NIPOS – Centrum informací a statistik kultury – https://statistikakultury.cz

Kontakt pro dotazy: Ing. Eliška Nováková / Statistika muzeí a galerií / NIPOS / T: + 420 221 507 919 / E: enovakova@nipos-mk.cz

 

 

Zpět

NOVINKY A AKTUALITY

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chcete se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.? Potřebujete získat podrobnější informace o činnosti AMG, formách a možnostech členství, nebo výši členských příspěvků? Prostudujte si naše webové stránky a neváhejte nás kontaktovat!

Více o přihlášení Kontaktujte nás