Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR
17.10.2022

Právě vychází nové číslo Věstníku AMG č. 5/2022

 


Hlavním tématem pátého čísla Věstníku AMG v roce 2022 je 26. Generální konference ICOM. Pokud jste se nemohli zúčastnit, přinášíme ochutnávku jedné z nejvýznamnější celosvětové muzejní akce, která se v tomto roce konala v Praze. Součástí týden trvající konference byly přednášky, volba nového prezidenta ICOM, odsouhlasení nové definice muzeí, jednání jednotlivých výborů či komisí, které seznámily se svojí činností za uplynulé období aj. Největší setkání muzejníků na světě ale také řešilo aktuální otázky jako ohrožení památek na Ukrajině. Zjistíte také, jestli musíte mít průkaz průvodce, když jako muzejníci realizujete procházky po městě či si můžete s Helenou Koenigsmarkovou zavzpomínat na staré časy a porovnat je se součastností.

Věstník AMG 5/2022 si můžete prolistovat také na našich webových stránkách.

Archiv starších čísel časopisu naleznete zde.

Věstník AMG je automaticky distribuován do všech členských institucí a všem členům AMG. Pro ostatní zájemce je k dostání na Sekretariátu AMG za 35 Kč. 

Kontaktní osobou pro prodej a distribuci publikací AMG je Mgr. Vendula Potůčková Jurášová, e-mail: kalendarium@cz-museums.cz, tel.: +420 224 210 037.

Zpět

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chcete se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.? Potřebujete získat podrobnější informace o činnosti AMG, formách a možnostech členství, nebo výši členských příspěvků? Prostudujte si naše webové stránky a neváhejte nás kontaktovat!

Více o přihlášení Kontaktujte nás