Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR
11.5.2023

Škola muzejní propedeutiky ve školním roce 2023–2024

Přijímáme již přihlášky do nového ročníku kursů ŠMP!

ZÁKLADNÍ KURS
Připravujeme 22. běh kursu ŠMP určeného pracovníkům muzeí, podílejících se na odborné správě a využívání sbírek muzejní povahy.
Kurs mohou využít i pracovníci úřadů samosprávy, které vykonávají funkci zřizovatele muzeí a galerií.
V základním kursu získá student vědomosti o muzejní praxi, související legislativě, o práci se sbírkami a nahlédne i do problematiky muzejní pedagogiky. 

NÁSTAVBOVÝ KURS – MUZEJNÍ VÝSTAVNICTVÍ
V pořadí 10. běh nástavbového kursu ŠMP je určen pracovníkům muzeí, kteří se podílejí na prezentaci muzejních sbírek nebo prezentaci muzejních sbírek posuzují z pozice manažerských rolí.
Absolvent nástavbového kursu získá přehled o problematice muzejního výstavnictví. Frekventanti se zúčastní dvoudenní exkurze do vybraných muzeí a galerií. Nástavba je otevřena všem zájemcům, kteří splní stanovené podmínky (absolvování základního kursu ŠMP nebo složení testu znalostí).

Přihlášky do Školy muzejní propedeutiky přijímáme do 31. srpna 2023!

Kontakt pro ŠMP: Mgr. Vendula Potůčková Jurášová, kalendarium@cz-museums.cz.

 

Přihláška do 22. běhu základního kursu ŠMP Dokument Word
Přihláška do 10. běhu nástavbového kursu ŠMP Dokument Word 

 

Zpět

NOVINKY A AKTUALITY

Přijímáme již přihlášky do nového ročníku kursů ŠMP!

19. května až 16. června 2023

Termín pro podání přihlášek je prodloužen do 5. května 2023

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chcete se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.? Potřebujete získat podrobnější informace o činnosti AMG, formách a možnostech členství, nebo výši členských příspěvků? Prostudujte si naše webové stránky a neváhejte nás kontaktovat!

Více o přihlášení Kontaktujte nás