Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR
7. 6. 2024

Škola muzejní propedeutiky ve školním roce 2024–2025

Přijímáme přihlášky do dalšího ročníku kursů!


ZÁKLADNÍ KURS

Připravujeme 23. běh základního kursu ŠMP určeného pracovníkům muzeí, podílejících se na odborné správě a využívání sbírek muzejní povahy. Kurs mohou využít i pracovníci úřadů samosprávy, které vykonávají funkci zřizovatele muzeí a galerií. V základním kursu ŠMP získá student vědomosti o muzejní praxi, související legislativě, o práci se sbírkami a nahlédne i do problematiky muzejní pedagogiky. 
 

NÁSTAVBOVÝ KURS – MUZEJNÍ VÝSTAVNICTVÍ
V pořadí 10. běh nástavbového kursu ŠMP je určen pracovníkům muzeí, kteří se podílejí na prezentaci muzejních sbírek nebo prezentaci muzejních sbírek posuzují z pozice manažerských rolí. Absolvent nástavbového kursu ŠMP získá přehled o problematice muzejního výstavnictví. Frekventanti se zúčastní dvoudenní exkurze do vybraných muzeí a galerií. 


Přihlášky do Školy muzejní propedeutiky přijímáme do 31. srpna 2024 ! Kontakt pro ŠMP: Mgr. Vendula Potůčková Jurášová, kalendarium@cz-museums.cz.

 

Zpět

NOVINKY A AKTUALITY

Přijímáme přihlášky do dalšího ročníku kursů!

Již zítra 17. května 2024 začíná FMN 2024!

Výsledky 5. ročníku soutěže

6. června 2024 od 11.00 hodin

17. května až 15. června 2024

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chcete se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.? Potřebujete získat podrobnější informace o činnosti AMG, formách a možnostech členství, nebo výši členských příspěvků? Prostudujte si naše webové stránky a neváhejte nás kontaktovat!

Více o přihlášení Kontaktujte nás