2.9.2014

Nabídka výstavy Pošta za Velké války. Píšu Vám z fronty...

K dispozici do března 2017

Poštovní muzeum připravilo v rámci projektu Velká válka 1914–1918 výstavu, která se věnuje jak polní, tak i civilní poště za první světové války. Nyní je bezpaltně k zapůjčení do jiných paměťových institucí.

Výstava představuje vojenskou i civilní část rakouské poštovní správy během první světové války. Byla to totiž pošta, která umožnila miliónům vojákům na frontě kontakt se svými blízkými v zázemí. Dlouhodobě odloučeni od svých rodin a přátel tak měli možnost komunikovat prostřednictvím dopisů, dopisnic i telegramů a udržovat naději na brzké setkání a šťastný návrat domů. A právě jedinečná úloha rakouské pošty při zprostředkování písemného styku je prezentována pomocí bohatého obrazového materiálu, který zahrnuje fotografickou dokumentaci poštovního provozu a jeho zaměstnanců, ukázky dobové korespondence včetně známek a otisků razítek, dále také různé podoby válečné propagandy a cenzury. Nechybí ani příklady písemného styku válečných zajatců a zraněných vojáků, stejně tak jako tehdy ještě ojedinělé případy leteckých zásilek. To vše je podáno na pozadí složitého úředního aparátu rakouské pošty, jehož fungování záviselo nejen na množství vyhlášek, směrnic a oběžníků, ale především na desítkách tisíc obětavých poštovních zaměstnanců, z nichž se mnozí konce války nedožili.   

Technická specifikace:
14 panelů 70 x 100 cm (k zápůjčce bez ramů Nielsen)
9 samostojných oboustranných panelů 90 (š) x 250 (v) x 15 (tl.) cm

Výstavu lze pojmout jako celek, příp. ji lze rozdělit na dvě samostatné části: zvlášť panely 70 x 10 cm a zvlášť panely 90 x 250 x 15 cm.
Některé panely lze i vyjmout, aniž by obsahová náplň výstavy ztratila souvislost. Výstava je tedy prostorově i obsahově velmi variabilní.

Kontaktní osoba:
PhDr. Jan Kramář
kramar.jan@cpost.cz

Obsah výstavy  (44 kB)

Ukázka panelu  (185 kB)

 

Zpět

nahoru