5.10.2015

Západočeské muzeum v Plzni vydalo publikaci nazvanou "Umělecká keramika. Historismu, secese a moderna. Keramická škola v Bechyni 1884–1948".


Městské muzeum v Bechyni a Západočeské muzeum v Plzni
Vás srdečně zvou na první veřejné představení knihy Lenky Merglové Pánkové o historii keramické školy v Bechyni nazvané "Umělecká keramika. Historismus, secese a moderna. Keramická škola v Bechyni 1884-1948".

Veřejné představení knihy se uskuteční v sobotu 24. 10. 2015 od 15.00 hodin v přednáškovém sále Městského muzea v Bechyni, nám. T. G. Masaryka 140, Bechyně.

Publikace doprovází výstavu KERAMIKA Z BECHYNĚ 1884–1948, uskutečněnou v prostorách ZČM v Plzni na přelomu roku 2014 a 2015.

Pozvánka a

 

 

Zpět

nahoru