17.12.2015

Lidové písně z Podhorácka III. – Tišnovsko a Bystřicko

Tisková zpráva

Muzeum Vysočiny Třebíč ve spolupráci s brněnským pracovištěm Etnologického ústavu Akademie věd České republiky vydávají s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky další svazek sbírky lidových písní z Podhorácka.

Třetí díl je zaměřený na písně ze severní části národopisného regionu a na jeho přípravě se podílelo též Podhorácké muzeum v Předklášteří. Knihu ve formátu A5 a o obsahu 512 stran do tisku připravily Marta Toncrová a Silva Smutná. V devíti tematických celcích je uvedeno 308 písní. Písně byly vybrány z dosud neotištěných rukopisných pramenů uložených ve fondech brněnského akademického pracoviště a dále ze starších tisků a regionální literatury. Použity jsou rovněž fotografické materiály z muzejních institucí, státního archivu, obecních úřadů i ze soukromých zdrojů. Tato mimořádná publikace, která je první rozsáhlou tištěnou sbírkou lidových písní z uvedené oblasti, je zdrojem písňového materiálu pro odbornou i širokou veřejnost – pro aktivity místních folklorních skupin, pro školy a jiné kulturní a výchovné instituce. Věříme, že spolu s prvním dílem zaměřeným na střední část Podhorácka (Náměšťsko a Velkobítešsko), který byl vydaný v roce 2011 a druhým dílem zahrnujícím jihozápadní část regionu (Třebíčsko, Hrotovicko, Moravskobudějovicko a Jemnicko) vydaným v roce 2013 přispěje k oživení zanikajícího povědomí obyvatel o místní lidové písni a stane se často používanou součástí rodinných knihoven.

Zájemci si mohou publikaci zakoupit v Muzeu Vysočiny Třebíč, v Podhoráckém muzeu v Předklášteří u Tišnova a v turistických informačních centrech v Náměšti nad Oslavou, Velké Bíteši, Tišnově a v Bystřici nad Pernštejnem.

 

  

   Kontakt:
   Mgr. Eva Tomášová, 
   +420 568 824 658
   e.tomasova@muzeumtr.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpět

nahoru