26.1.2017

Slezské zemské muzeum vydalo dvě nové publikace – Město muzeí. Opava 1814–1989 a Prostor pro umění. Výtvarné umění na Moravě a v českém Slezsku do roku 1914 jako téma historické muzeologie

Slezské zemské muzeum vydalo v roce 2016 dvě nové publikace, jejíž autorem je doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D.:

Město Muzeí. Opava 1814–1989
Kniha představuje muzejní instituce a poloveřejné sbírky, které se objevily v Opavě v průběhu 19. a 20. století.

Prostor pro umění
Výtvarné umění na Moravě a v českém Slezsku do roku 1914 jako téma historické muzeologie. Autor se pokusil postihnout složitou situaci veřejné prezentace uměleckých děl na Moravě a v Rakouském Slezsku.
 

Zpět

nahoru