2.2.2017

Městské muzeum a galerie Dačice vydalo druhé doplněné vydání Dějin Dačic

Městské muzeum a galerie Dačice

Dějiny Dačic, druhé doplněné vydání, 2016
 

Městské muzeum a galerie Dačice vydalo s finančním přispěním města Dačice v závěru roku 2016 druhé doplněné vydání Dějin Dačic. Dějiny Dačic jsou dílem kolektivu sedmi autorů, kteří mají vesměs osobní vztah k městu. Jsou dačickými rodáky nebo zde působili či působí: doc. PhDr. Jan Bistřický, CSc., PhDr. Michaela Körnerová-Chládková, Mgr. Marie Kučerová, doc. PhDr. Bohumír Smutný, Dr., doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., PhDr. Jana Bisová. Pouze autorem první kapitoly je PhDr. Josef Bláha, pocházející ze sousední Telče. Kniha zahrnuje dějinné období od nejstaršího osídlení Dačicka až po současnost (do r. 2015).

Rozsah knihy: 540 stran, 320 černobílých fotografií a map v textu, 16 stran barevné přílohy, základní prameny a literatura k historii města, jmenný, místní a věcný rejstřík; zvláštní příloha s rodokmeny pánů z Hradce, Krajířů z Krajku, Osteinů a Dalbergů, s přehledem obyvatelstva, starostů města aj.

Knihu si můžete objednat na adrese: Městské muzeum a galerie Dačice, Havlíčkovo nám. 5/I, 380 01 Dačice; tel. +420 384 422 493; e-mail: muzeum@muzeumdacice.cz.  Cena knihy je 350 Kč.

 

 

 

Zpět

nahoru