31.3.2017

Národní galerie v Praze vydala dvě nové publikace o malíři Petru Brandlovi

Národní galerie v Praze vydala dvě knihy o barokním malíři Petru Brandlovi a současně spustila webovou on-line databázi obsahující všechna Brandlova díla.

I.
Jaromír Neumann, Petr Brandl
editorka: Andrea Steckerová

První monografie nejvýznamnějšího barokního malíře v Čechách Petra Brandla (1668–1735) je členěna do dvou svazků. První obsahuje stať o autorovi Jaromíru Neumannovi a po ní následuje dvanáct studií mapujících jak život Petra Brandla, tak jeho tvorbu sledovanou v chronologické linii. Autor se rovněž zabýval dílčí problematikou - technikou Brandlovy malby, jeho vztahem k sochařské tvorbě či malířovými současníky (J. K. Liška, M. V. Halbax), následovníky a žáky. Součástí druhého svazku je rozsáhlý katalog děl, v němž jsou kromě maleb a kreseb připsaných Brandlovi uvedeny také práce, které byly Brandlovi autorem knihy mylně připsány. Do katalogu jsou zařazena i díla, jež jsou v současnosti nezvěstná nebo ztracená. Publikaci doprovází velmi bohatý fotografický materiál.

česky, 927 stran (2 svazky), 715 reprodukcí, ISBN: 978-80-7035-631-9
 

II.
Jaroslav Prokop, Petr Brandl
Život a dílo v archivních pramenech a starší odborné literatuře

Publikace obsahuje veškeré dochované archivní dokumenty k životu a dílu malíře Petra Brandla, který má jako jediný barokní umělec systematicky sestavenou edici pramenů. Celkem 427 položek archivních dokladů a záznamů ze starší odborné literatury jsou doplněny Brandlovým rodokmenem. K jeho osobě se dochovalo značné množství zmínek, které čtenáři dovolí proniknout do Brandlova bohémského života prostřednictvím autentických dobových dokladů, k nimž patří například spory vedené s malířským cechem, ale také s manželkou Helenou, či vleklé stížnosti věřitelů na adresu malíře. Archivní prameny samozřejmě vypovídají také o pozadí vzniku některých děl na základě uzavřených smluv mezi zadavatelem díla a malířem. Publikaci doprovází fotografie jak Brandlových děl, tak archivních dokumentů.

česky, 160 stran, 18 reprodukcí

 

 

Zpět

nahoru