12.7.2017

Sborník kolokvia Matice české na téma Literární paměť ve středních Čechách

elektronická verze

V listopadu 2016 uspořádala Matice česká v Nové budově Národního muzea literární kolokvium pod názvem Literární paměť ve středních Čechách.

Vystoupili zde vědečtí pracovníci, knihovníci, muzejníci, archiváři a nadšenci z regionu. Nechybí zde ani soupis literárních expozic ve Středočeském kraji.

Elektronickou verzi sborníku najdete v příloze. Vzhledem k velmi kladnému ohlasu na tento matiční projekt, jsme připraveni pokračovat v mapování literární paměti i v dalších regionech

České republiky (aktuálně plánujeme kolokvium Literární paměť ve východních Čechách).

Literární paměť ve středních Čechách – elektronická verze (3 MB)

 

Zpět

nahoru