25.1.2018

Vlastivědné muzeum v Šumperku vydalo novou publikaci "Severomoraváci za Velké války. V ruském blátě a v žáru jižního slunce"

Severomoraváci za Velké války. V ruském blátě a v žáru jižního slunce“ je titul a podtitul druhého dílu trilogie seznamující s osudy vojáků v rakousko-uherských uniformách na frontách první světové války. Publikaci vydává Vlastivědné muzeum v Šumperku. Autor Zdeněk Doubravský tentokrát zavede čtenáře do Ruska v roce 1915 a v první polovině roku 1916. Budou svědky postupu vojsk Centrálních mocností carským impériem a následného dlouhodobého uvíznutí v zákopech. Pozornost je opět věnována bojové cestě 13. zeměbraneckého pluku a zvláště 93. pěšího pluku šumperského. S 1. praporem 93. pěšího pluku čtenáři tentokrát zavítají na italskou frontu a budou moci poznat nelidské podmínky bojů u řeky Soči i působení praporu v Alpách v letech 1915 a 1916.

6. února 2018 v 17 hodin v Muzeu Šumperk
8. února 2018 v 17.30 hodin v Muzeu Mohelnice
14. února 2018 v 17 hodin v Muzeu Zábřeh

Publikace již v prodeji v zařízeních VM Šumperk.

 

Zpět

nahoru