13.1.2020

Confluens – Vlastivědný sborník Mělnicka č. 11

Vlastivědný sborník Mělnicka vydává každý druhý rok Regionální muzeum Mělník v těsné spolupráci se Státním okresním archivem Mělník. Publikace se hlásí k tradici muzejního sborníku vydávanému v letech 1938–1941 – jeho nová řada odstartovala v roce 1982.

V kratší studii archiváře P. Fiedlera je v knížce nastíněna dobročinnost Mělničanů ve vztahu k rozvoji českojazyčného školství koncem 19. století (místní odbor Ústřední matice školské), týž autor pojednává v dalším článku o komplikovaném procesu dosidlování severní části našeho okresu (Olešno) po odsunu Němců. Památku našich hrdinů z doby německé okupace připomíná medailonek železničáře Václava Marečka († 1942), činovníka mělnického Sokola, který byl spolu s manželkou a dcerou popraven v koncentračním táboře v rámci genocidně prováděné msty okupantů za atentát na R. Heydricha.

Ředitel archivu Dr. Státník přispěl do sborníku recenzním výtahem z obsáhlé, vloni vydané knihy o dirigentovi Jaroslavu Krombholcovi z pera doc. M. Kučery – Mělničané zde o této místní osobnosti naleznou mnoho zajímavého. Sborník přináší také podrobnou vzpomínku v Praze usedlého Mělničana, významného numizmatika pana Jiřího Ryanta na život v Rybářích a užitečný přehled ke studiu dostupných farních kronik z Mělnicka, který připravila archivářka N. Michňová. Dvěma texty do knížky přispěl také Dr. L. Praus, do nedávna zoolog Regionálního muzea Mělník. Nadto se sborník Confluens (lat. Soutok) snaží „žít s městem a okolním krajem“, takže obsahuje i vzpomínku na nedávno zesnulé kulturní pracovníky, přináší reflexi dění v oblasti památkové péče a obsahuje i výběrovou bibliografii vlastivědné literatury za léta 2017 a 2018.

 

Kontakt:
Kristýna Frelichová – odd. PR a propagace
frelichova@muzeum-melnik.cz, tel. +420 728 620 651, tel. +420 15 630 923
Mgr. Lukáš Snopek - historik
snopek@muzeum-melnik.cz, tel. +420 315 630 926

Regionální muzeum Mělník, příspěvková organizace
nám. Míru 54, 276 01 Mělník
Otevírací doba: celoročně, úterý–neděle, 9–12 a 12.30–17 hodin
http://www.muzeum-melnik.cz/

 

Zpět

nahoru