Asociace muzeí a galerií ČR - Dění v oboru
5.2.2018

Konference CSTI 2018 / Premosťovanie disciplín a druhov dedičstva – efektívna ochrana dedičstva v 21. storočí

7.–9. března 2018

Slovenské národne múzeum a Slovenská technická univerzita organizuje konferenciu CSTI 2018 / Premosťovanie disciplín a druhov dedičstva – efektívna ochrana dedičstva v 21. storočí, ktorá sa uskutoční v dňoch 7.–9. marca 2018  v priestoroch Slovenského národného múzea – Výstavný pavilón Podhradie na Žižkovej ul. v Bratislave.

Cieľom konferencie CSTI 2018 je prezentovať progresívne metódy výskumu a prieskumu z rôznych oblastí a interdisciplinárne postupy pri ochrane dedičstva, posilniť interdisciplinárny prístup a výmenu poznatkov a skúseností pri ochrane tohto dedičstva. 

Na konferencii budú prezentované príspevky z oblasti konzervačnej vedy, výskumu a praxe ochrany kultúrneho dedičstva. Okrem vedeckých príspevkov bude účastníkom konferencie ponúknutá aj možnosť účasti na odborných diskusiách, prehliadke posterov a prezentácií firiem ponúkajúcich produkty pre ochranu kultúrneho dedičstva. Predpokladá sa účasť významných zahraničných odborníkov, konzervačných vedcov, zameriavajúcich sa na ochranu materiálov a objektov dedičstva.


V prípade záujmu o pasívnu účasť na konferencii  posielajte vyplnenú prihlášku na e-mailovu adresu najneskôr do  28. februára 2018.

Bližšie informácie ku konferencii v prílohe, aj na webovej stránke.

Pozvánka (151 kB)
Přihláška (874 kB)

 

Zpět

NOVINKY A AKTUALITY

20. listopadu 2018, Národní muzeum – České muzeum hudby, Praha

22.–23. listopadu 2018, Dům U Kamenného zvonu

27. a 28. října 2018

Termín přihlášek je do 15. listopadu 2018

Call for paper

4th–6th April 2019, Berlin. Deadline: 22nd October 2018.

nahoru

Jak zjistit nejaktuálnější novinky z oboru muzejnictví?

Chtěli byste se dozvědět, ve kterém muzeu nebo galerii hledají nové zaměstnance, jaké nové publikace v oboru právě vyšly anebo jaké putovní výstavy nabízejí muzea či galerie k zapůjčení? Navštivte naše Muzejní aktuality!

Muzejní aktuality Kontaktujte nás